Ngày 15/7, đồng chí Nguyễn Quốc Hương - Trưởng đoàn công tác của Ban thường vụ Huyện ủy phụ trách xã Thạch Đỉnh, Thạch Bàn - Phó Chủ tịch UBND huyện và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xã Thạch Đỉnh và Thạch Bàn tổ chức hội nghị mở rộng nhằm quán triệt lại chủ trương sáp nhập xã và lấy ý kiến góp ý đề án sáp nhập xã Thạch Đỉnh với xã Thạch Bàn.


Thạch Hà đất và người