Trong một vài tuần tới, các khu dân cư ở xã Thạch Long phải làm xong lề đường, trồng cây hàng rào xanh để tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, văn minh, đặc biệt là khu vực gần nhà văn hóa các thôn. Đây chính là những nội dung chỉ đạo sát sao mà các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Hà đã trao đổi trực tiếp với cấp ủy, chính quyền xã Thạch Long trong buổi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM vào sáng thứ 7 ngày 22/9/2018


Thạch Hà đất và người

-->