CHƯƠNG TRÌNH OCOP: LÀN GIÓ MỚI BIẾN SẢN PHẨM THÂN THUỘC THỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN
10/04/2019 12:43
Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của UBND tỉnh, sáng ngày 10/4/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phổ biến các nội dung của Đề án OCOP, giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai Chương trình này.
CHƯƠNG TRÌNH OCOP: LÀN GIÓ MỚI BIẾN SẢN PHẨM THÂN THUỘC THỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN

Tham dự và chủ trì phần trao đổi, thảo luận tại Hội nghị có các đồng chí Trần Huy Oánh - Phó GĐ Sở Nông nghiệp - Chánh VP Điều phối CTMTQG XD NTM tỉnh, Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP huyện Thạch Hà.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện, Trần Việt Hà - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP huyện, trưởng các phòng, ngành, đoàn thể, các chủ cơ sở kinh doanh sản xuất, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được lắng nghe ông Nguyễn Hữu Dực - Trưởng Đoàn Điều tra quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn - Tổ trưởng tổ xây dựng đề án OCOP tỉnh Hà Tĩnh trình bày Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, tư vấn quy trình, phương pháp triển khai chương trình, chu trình đăng ký. Cùng với các đồng chí chủ trì Hội nghị tương tác, giải đáp các thắc mắc, khó khăn trên thực tế trong quá trình triển khai Chương trình OCOP của các cơ sở kinh doanh và các địa phương.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được bổ sung kiến thức về Đề án OCOP, hiểu được cách thức triển khai Chương trình trên thực tế địa phương để tận dụng những lợi thế của địa phương, xây dựng phát triển sản phẩm đặc trưng, có sức cạnh tranh. Với cách làm đề cao vai trò của người dân, gia tăng giá trị sản phẩm là mục tiêu cốt lõi, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” hứa hẹn sẽ là làn gió mới biến những sản phẩm thân thuộc, đặc trưng trở thành sinh kế bền vững cho người dân.

Đồng chí Ngô Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP phát biểu kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị

Để đạt được điều đó đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả, trong thời gian tới huyện Thạch Hà cần phải tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về Chương trình OCOP; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình OCOP gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, phân công phân nhiệm rõ ràng đối với nội dung này; tăng cường đào tạo, tập huấn cho cá nhân, tổ chức liên quan; ưu tiên sản phẩm thế mạnh của địa phương, 7 sản phẩm đăng ký Chương trình OCOP của tỉnh. Thẩm định, đánh giá, chấm điểm phân hạng sản phẩm đăng ký. Tăng cường quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT, đảm bảo ATVSTP.

Tác giả: Hiền Lương - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà