Đồng chí Trần Nhật Tân Bí thư huyện ủy Thạch Hà kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Thạch Xuân
13/05/2018 12:35
Đồng chí  Trần Nhật Tân  Bí thư huyện ủy Thạch Hà kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Thạch Xuân

          Trong ngày 12 tháng 5 năm 2018 đồng chí Trần Nhật Tân TUV - Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Thạch Xuân. Đơn vị phấn đấu về đích vào cuối năm 2018.

       

   Trong ngày thứ bảy xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Xuân có 5 thôn ra quân . Cụ thể thôn Đông Sơn huy động  cán bộ công chức xã, thôn san lấp mặt bằng khuôn viên hội quán, thôn Lộc Nội, Tân Thanh, Quyết Tiến tiến hành đổ bê tông đường nội thôn quy chuẩn, làm bồn hoa cây cảnh, láng sân  hội quán...

Trong quá trình đi thực tế kiểm tra tiến độ XDNTM. Đồng chí Trần Nhật Tân TUV-  Bí thư Huyện ủy đã đến thôn Đông Sơn động viên cán bộ và nhân dân ở đây đang tập trung vận chuyển đất san lấp mặt bằng khuôn viên hội quán, đồng thời kiểm tra các vườn mẫu. Tại đây đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những nỗ lực mà cán bộ và nhân dân xã Thạch Xuân đã làm được.

         

Đồng chí cũng lưu ý xã Thạch Xuân ngoài việc  phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, cần chú trọng hơn đối với công tác vệ sinh đường làng vườn hộ, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp để nâng cao giá trị thu nhập từ vườn, tập trung xóa nhà tạm để sớm hoàn thành tiêu chí nhà ở.Góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở địa phương.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà