HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN THẠCH HÀ VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
14/05/2019 03:34
Chiều 14/5/2019, thường trực HĐND huyện Thạch Hà đã tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND 31 xã, thị trấn, các ban HĐND để đánh giá hoạt động của thường trực HĐND huyện 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.Ông Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện,các ông Nguyễn Lương Lĩnh, Nguyễn Phùng Lưu, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị
HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN THẠCH HÀ VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Toàn cảnh thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban.

 Các đồng chí Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND, Nguyễn Lương Lĩnh, Nguyễn Phùng Lưu , Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị 

Ông Nguyễn Lương Lĩnh PCT HĐND huyện thông qua Nghị quyết 629 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Ông Nguyễn Phùng Lưu PCT HĐND huyện thông qua báo cáo hoạt động HĐND 4 tháng đầu năm 2019

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe  thông qua Nghị quyết số 629 của UB Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đã đạt những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong 4 tháng đầu năm 2019 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của huyện; tổ chức giám sát việc thực hiện lời hứa theo báo cáo giải trình và trả lời chấp vấn tại các kỳ họp; Việc trả lời và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thông qua tại các kỳ họp…

Các đại biểu tham gia hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã 4 tháng đầu năm 2019

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tổ chức các kỳ họp HĐND, thực hiện công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội và giám sát theo chuyên đề; việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân và tiếp xúc cử tri theo quy định, chuẩn bị tốt nội dung chương trình kỳ họp HĐND huyện thường kỳ sắp tới….

Ông Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư TTHU - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tổng kết hội nghị giao ban

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong 4 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế, tồn tại và định hướng nhiều vấn đề để khắc phục, đồng thời lưu ý tập trung thực hiện các hoạt động chủ yếu trong thời gian tới, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ HĐND theo quy định pháp luật, thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát của HĐND 2019, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND theo kế hoạch phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp../.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thạch Hà