KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
15/05/2019 10:14
Để kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2019) và chào mừng Đại hội Hội liên hiệp thanh niên huyện nhiệm kỳ 2019 - 2020, sáng ngày 15/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp Ban Tuyên giáo HU và Huyện đoàn tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề: “Giáo dục Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh” cho BTV Huyện đoàn, đoàn khối cơ quan và đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Trong thời gian 01 ngày, 120 học viên sẽ được truyền tải và nắm những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, cơ sở hình thành và lịch sử phát triển của chủ nghĩa yêu nước qua các thời kỳ và trong thời đại mới. Hiểu được "Tư tưởng Hồ Chí Minh" là hệ thống quan điểm về cách mạng Việt Nam, gồm: tư tưởng về vấn đề dân tộc; vấn đề về Chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề đoàn kết dân tộc; dân chủ, Nhà nước của dân - do dân - vì dân; vấn đề văn hóa, đạo đức và xây dựng con người trong thời đại mới.

Qua đó giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc, năng lực tư duy lý luận của đoàn viên, thanh niên. Từ đó xác định đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với đất nước và nhân dân. Đồng thời vận dụng có hiệu quả vào cuộc sống, đóng góp những việc làm có ý nghĩa thiết thực cho quê hương.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm VH-TT Thạch Hà