Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các xã Thạch Bàn, Đỉnh, Hải
08/06/2019 12:54
Sáng ngày 8/6/2019, các đồng chí Trần Việt Hà PBT Huyện ủy - CT UBND huyện, Nguyễn Quốc Hương UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại ba xã Thạch Bàn, Thạch Đỉnh, Thạch Hải
Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các xã Thạch Bàn, Đỉnh, Hải

Trực tiếp kiểm tra việc đổ lề đường, mở rộng hành lang giao thông tại Thạch Bàn, Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà chỉ rõ, việc đổ lề đường không thực hiện lót bạt trước khí đổ bê tông là sai về yếu tố kỹ thuật...

Qua kiểm tra NTM tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ rõ đối với Thạch Bàn, người dân đã có ý thức cao và tham gia tích cực trong các phong trào xây dựng NTM. Điểm lưu ý hiện nay là việc đổ lề, mở rộng hành lang giao thông các tuyến đường tại các thôn chưa thực hiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chưa khoa học, cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ của phòng Kinh tế - Hạ tầng về mặt kỹ thuật.


Nhân dân các thôn ở xã Thạch Bàn ra quân đổ lề đường, mở rộng hành lang giao thông
Đối với xã Thạch Đỉnh khối lượng công việc đạt được trong xây dựng NTM từ đầu năm đến nay đạt thấp, khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí đã có nhưng BCĐ thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chưa có phương pháp, cách làm phù hợp, các tổ chức đoàn thể và nhân dân chưa vào cuộc thực sự và chưa bám khung kế hoạch thực hiện. Đề nghị tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa và người dân phải vào cuộc thực sự, làm đến đâu gọn việc đến đó.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao đổi BCĐ xây dựng NTM xã Thạch Đỉnh những nội dung cần triển khai thực hiện các tiêu chí NTM
Chủ tịch UBND huyện trao đổi với BCĐ NTM xã Thạch Hải những công việc cụ thể cần tập trung thực hiện để xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu
Tại Thạch Hải, hai khu dân cư mẫu chuyển biến chậm, nhất là việc xây dựng vườn mẫu còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị BCĐ NTM xã Thạch Hải tuyên truyền, vận động nhân dân vào cuộc trong chỉnh trang các khu dân cư, xây dựng hàng rào xanh, thoáng, làm mương, rãnh thoát nước, chỉnh trang xây dựng các tuyến đường, xây dựng các vườn mẫu...
Một số hình ảnh khác tại buổi kiểm tra NTM các xã 

 
 


 
 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà