NTM Thạch Hà đã làm cho bộ mặt nông thôn thêm phần khởi sắc
30/10/2018 06:41
Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ( 2011- 2018) huyện Thạch Hà có 479 tiêu chí đạt chuẩn, 14 xã đạt chuẩn NTM, 20 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu, 256 vườn mẫu. Đây là những kết quả cho thấy sự đoàn kết, nỗ lực của Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thạch Hà và của người dân sở tại trong suốt chặng đường vừa qua. Đây cũng chính là một trong những nội dung đánh giá của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Thạch Hà vào chiều 30/10/2018
NTM Thạch Hà đã làm cho bộ mặt nông thôn thêm phần khởi sắc

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y UVBT Tỉnh ủy - PCT TTHĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Hà và các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tham gia cuộc làm việc 

Các đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y UVBTV - PCT TT HĐND tỉnh và Trần Nhật Tân TUV - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà chủ trì cuộc làm việc

Từ năm 2011 đến nay, huyện Thạch Hà đã tuyên truyền, vận động được trên 204.000 lượt người tham gia xây dựng NTM, làm mới trên 980km đường GTNT, 42,63km rãnh thoát nước khu dân cư, 718km kênh mương thủy lợi nội đồng. Bên cạnh đó, xây dựng mới 32 trạm biến áp, 147km đường dây diện, xây dựng mới 16 nhà văn hóa xã, 112 nhà văn hóa thôn. Từ 2011 đến nay đã xây mới, nâng cấp 30 chợ đạt chuẩn, 140 cửa hàng kinh doanh tổng hợp đạt chuẩn, toàn huyện đã xóa trên 1.900 nhà tạm, dột nát, xây dựng gần 2.000 nhà đạt chuẩn. Trên địa bàn hiện có 270 doanh nghiệp, 195HTX, 393THT, 1.244 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM đạt trên 5.000 tỷ đồng....


Đồng chí Trần Nhật Tân TUV – Bí thư Huyện ủy Thạch Hà: Đề nghị tỉnh hỗ trợ kịp thời chính sách xây dựng vườn mẫu, có thưởng cho các xã xây dựng NTM kiểu mẫu về đích trước thời hạn; Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất vườn tập trung.  Cần bố trí một đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện làm Chánh văn phòng xây dựng NTM huyện. Đề nghị tỉnh tổ chức chấm xã đạt chuẩn NTM gói gọn trong 1 ngày hoặc một buổi...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng PBT Thường trực Huyện ủy – CT HĐND huyện: Trong công cuộc xây dựng NTM, ngoài việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh thì việc ban hành các chính sách của cấp huyện, xã rất quan trọng, thúc đẩy các phong trào, hoạt động xây dựng NTM. Nhiều chính sách của tỉnh, huyện và của các địa phương đã được hấp thu và đạt hiệu ứng tích cực. Người dân tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách như chính sách khuyến công, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM trên địa bàn...

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện Thạch Hà: 6 xã vùng mỏ đời sống còn nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh tiếp tục ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các xã vùng Mỏ để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân...

Tại cuộc làm việc, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng NTM, lãnh đạo huyện Thạch Hà cùng đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã điểm NTM đã nêu rõ những bất cập trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở. Từ đó kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát HĐND tỉnh nhiều nội dung liên quan tới các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn, xây dựng NTM.


Ông Dương Công Tự Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn: Đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ xã Bắc Sơn làm đoạn đường từ Phúc Lạc Viên đến Cầu văn hóa dài 650m; Điểu chỉnh, nâng mức hỗ trợ chính sách xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Ông Phạm Thanh Linh – Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà: Đề nghị tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường GTNT và rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; Không quy định đối với ngõ xóm vào 5 hộ trở lên mới hỗ trợ xi măng làm đường mà nên quy định chiều tối thiểu 50m hoặc 100m trở lên thì được hỗ trợ xi măng làm đường...

Bà Lê Thị Phương Thủy Phó phòng Nội vụ huyện Thạch Hà: Sở Nội vụ nên có hướng dẫn cụ thể về biên chế của văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; Hướng dẫn lộ trình về thực hiện tiểu tiêu chí có nữ chủ chốt trong tiêu chí hệ thống chính trị...

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có những nhận xét đầy khách quan, trách nhiệm về công cuộc xây dựng NTM của Thạch Hà giai đoạn 2011 – 2018. Đa phần, các thành viên trong đoàn giám sát đều cho rằng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Thạch Hà đã làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, nổi bật là ở thôn Hà Thanh xã Tượng Sơn, Vĩnh An xã Thạch Vĩnh.


Đồng chí Ngô Văn Long Phó chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được người dân tại nhiều địa phương ở Thạch Hà vào cuộc một cách tích cực, người dân hăng say xây dựng NTM. Nông thôn mới Thạch Hà đã làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số bất cấp như việc duy trì các mô hình liên kết theo chuỗi vẫn còn hạn chế, chuyển biến giữa các xã không đồng đều, việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải còn hạn chế.. Thời gian tới, đề nghị Thạch Hà cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cho xây dựng NTM...

Trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc những kiến nghị, đề xuất của các phòng, ngành, địa phương, đơn vị, các thành viên trong đoàn Giám sát HĐND tỉnh cũng đã có những giải trình liên quan tới các đề xuất của huyện như chính sách hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu, xây dựng đường GTNT, các chính sách đào tạo việc làm, nguồn nhân lực, xây dựng NTM…


Kết luận cuộc làm việc, Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y UVBTV tỉnh ủy – PCT TT HĐND tỉnh khẳng định qua đợt giám sát này, HĐND tỉnh sẽ đưa ra thảo luận, bàn bạc để có những quyết sách đúng đắng, kịp thời để tạo điều kiện tối đa cho các địa phương trong thực hiện xây dựng NTM. Các địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng đắn thực chất việc hấp thu chính sách đến mức độ nào, không nên tồn tại các chính sách không sát thực tế, những chính sách không còn phù hợp, những điểm bất cập trong quy chế, quy định gây khó cho địa phương trong quá trình triển khai. Nhìn chung, Thạch Hà đã biết cách huy động nội lực sức dân trong công cuộc trong xây dựng NTM, huy động các nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt kêu gọi nguồn hỗ trợ của con em xa quê, công cuộc xây dựng NTM ở Thạch Hà đã làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc. Đồng chí PCT TTHĐND tỉnh cũng đề nghị, thời gian tới huyện Thạch Hà cần tiếp tục khảo sát xây dựng, ban hành nhiều chính sách về hỗ trợ xây dựng NTM, gắn với phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, quyết tâm đưa các xã điểm NTM, NTM kiểu mẫu đạt chuẩn theo đúng lộ trình, kế hoạch…

Cùng trong sáng cùng ngày Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã đi khảo sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các xã Thạch Long, Thạch Sơn, Bắc Sơn, Thạch Vĩnh huyện Thạch Hà

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi khảo sát thực tế tại cơ sở


Tác giả: Thúy Quỳnh - Khắc Mai - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà