THẠCH HÀ - ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐẢNG
13/09/2018 11:17
Chiều 13/09/2018, Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng NTM; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII tại huyện Thạch Hà.
THẠCH HÀ - ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, XÂY DỰNG ĐẢNG

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với huyện Thạch Hà về tình hình, kết quả xây dựng NTM; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII.

Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTT Tỉnh ủy - PCT HĐND tỉnh, Hà Văn Thạch - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - PCT UBND tỉnh  và đại diện một số sở, ngành liên quan.


Làm việc với Đoàn về phía huyện có các đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Thắng - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện, Trần Việt Hà - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV HU, đại diện các phòng, ban, ngành liên quan

Làm việc với huyện Thạch Hà, đại diện các sở, ngành đã phân tích, đánh giá khách quan về kết quả, cách làm của huyện trong xây dựng NTM và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII. Trong đó, nhiều ý kiến đã đánh giá cao về các đề án xung quanh việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 18, 19 Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII; ghi nhận nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo của huyện trong công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xây dựng NTM, giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở ...


Đồng chí Hà Văn Thạch - Ủy viên BTV - Trưởng BTC TU: Việc triển khai Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII Thạch Hà đã có cách làm bài bản, có chiều sâu, có quan tâm, đánh giá đến chất lượng và có giải pháp nâng cao năng lực cán bộ


Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTT Tỉnh ủy - PCT HĐND tỉnh: Thạch Hà có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM, nhất là trong các hoạt động tuyên truyền, đối ỵoaij, thực hiện ngày về cơ sở xây dựng NTM, huy động lực lượng tham gia xây dựng NTM và biết lựa chọn thời điểm phát động phong trào... 


Đồng chí Trần Việt Hà - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện: Qua gần 7 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, toàn huyện đã có 479 tiêu chí đạt chuẩn, 14 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đang xây dựng xã NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí; thành lập mới 1.244 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở lên, 399 tổ hợp tác, 196 hợp tác xã và 164 doanh nghiệp; làm mới, nâng cấp gần 1.000 km đường giao thông, gần 400 km kênh mương nội đồng, 17 nhà văn hóa xã, 117 nhà văn hóa thôn, nâng cấp, sửa chữa 13 nhà văn hóa xã, 89 nhà văn hóa thôn, xóa trên 1.900 nhà tạm, dột nát...Đến nay có 168 khu dân cư và 695 vườn hộ triển khai xây dựng khu dân xư kiểu mẫu, vườn mẫu ....

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII, huyện đã xây dựng 14 tiểu đề án chuẩn bị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định, phê duyệt. Nội dung các đề án đã tập trung đánh giá thực trạng năng lực, phương thức lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị vá các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, trùng lắp và những vấn đề cụ thể ở từng khối.

 Đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà: Đến nay, huyện đã thực hiện các khâu học tập, quán triệt, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết; lấy ý kiến các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đánh giá sự vào cuộc của các đồng chí chủ trì cơ sở; khảo sát, đánh giá kỹ thực trạng; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm giám đốc Trung tâm BDCT huyện, sáp nhập 2 chi bộ thành 1 chi bộ; giảm 33 công chức cấp xã, 98 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 355 người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố so với quy định; sáp nhập trường Tiểu học và THCS Thạch Hội; tiến hành các thủ tục sáp nhập một số Trạm Y tế xã...

Sau khi thực hiện Đề án, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và các cơ quan, đơn vị sáp nhập, hợp nhất, giải thể, cơ cấu, sắp xếp lại theo hướng phù hợp và tinh gọn hơn, giảm được 252 tổ chức, đơn vị, giảm 345 biên chế, 1.103 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, 120 cán bộ hội đặc thù


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương khả năng lan tỏa trong phong trào xây dựng NTM ở Thạch Hà; đánh giá cao về sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, biết kế thừa, sáng tạo, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực, cách giao việc, chọn việc cần giao của cấp ủy, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở bằng việc đối thoại trong xây dựng NTM. Đặc biệt là thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng, đưa quyết tâm xây dựng NTM trở thành quyết tâm chính trị cao trong cấp ủy chính quyền các cấp.  Ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được trong xây dựng NTM, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện phải khẳng định đây là những kết quả bước đầu để tiếp tục tập trung, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu tiếp theo; tập trung các nguồn lực cho cơ sở, dành sự quan tâm thỏa đáng cho sự phát triển ở các xã vùng mỏ sắt Thạch Khê…  Đối với các đề án, tiểu đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong triển khai cần thận trọng, vững chắc, tiếp thu, lắng nghe ý kiến cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước đó, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế xây dựng NTM và tình hình triển khai Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra mô hình sản xuất dưa trong nhà lưới và hỏi thăm tinh thần xây dựng NTM của người dân ở thôn Xuân Sơn, xã Bắc Sơn 

 

Kiểm tra thực tế và làm việc với xã Bắc Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng, ghi nhận những kết quả xã đạt được đồng thời lưu ý xã một số vấn đề cụ thể như: việc sáp nhập thôn không nhất thiết quá cứng nhắc mà phải phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nhằm đảm bảo tiện cư, tiện canh, tiện sinh hoạt, làm sao để huy động được tối đa mọi nguồn lực trong xây dựng và phát triển. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công việc, sát dân, gần dân hơn. Về xây dựng NTM, việc sản xuất xã cần có hướng phát triển bền vững hơn, không để nợ đọng trong xây dựng NTM.