THẠCH ĐIỀN KÝ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA VỚI CÔNG TY TNHH MTV KC HÀ TĨNH
03/07/2018 02:38
UBND xã Thạch Điền vừa tổ chức lễ ký liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa với Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh.
THẠCH ĐIỀN KÝ LIÊN KẾT SẢN XUẤT  VÀ TIÊU THỤ LÚA VỚI CÔNG TY TNHH MTV KC HÀ TĨNH

Dự lễ ký liên kết có các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các phòng, ngành cấp xã, các bí thư, thôn trưởng và đại dện Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh. 

Theo đó hai bên đã thống nhất thỏa thuận, ký kết hợp đồng, hợp tác xây dựng chuỗi giá trị liên kết với các nội dung: xã Thạch Điền sẽ sản xuất và cung cấp nông sản cho Công ty trong 5 năm. Sau mỗi mùa vụ, tùy theo chất lượng và hiệu quả hợp tác 2 bên sẽ thỏa thuận nội dung triển khai kế tiếp.


Đại dện Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh: Phía Công ty sẽ chỉ định và trực tiếp cung cấp tất cả các nguồn vật tư phục vụ cho đầu vào; cam kết thu mua lúa cao hơn thị trường từ 150 – 200 đồng/ kg.

Đồng chí Lê Xuân Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thạch Điền (Đại diện bên B): Bên sản xất phải tuân thủ toàn bộ quy trình, kỹ thuật của Công ty và đáp ứng được tiêu chẩn sản phẩm cam kết theo biên bản thỏa thuận theo trình tự: sau khi thống nhất đơn giá và xác nhận số lượng nông sản thực tế, Công ty sẽ thanh toán cho người dân số tiền còn lại sau khi đối trừ sản phẩm và các khoản dư nợ khác nếu có.

Công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng toàn bộ vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, dịch vụ sau thu hoạch, đảm bảo đúng số lượng, chủng loại, quy cách và thời hạn đã cam kết; phối hợp với nhà sản xuất tổ chức thu mua phù hợp... Trong quá trình canh tác, sản xuất, nếu xảy ra tình trạng mất mùa 2 bên sẽ căn cứ vào những nguyên nhân cụ thể để có sự hỗ trợ, khắc phục hợp lý.


Đại dện 2 bên ký hợp đồng nguyên tắc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sau khi thảo luận kỹ về một số điều khoản cụ thể nhằm tạo sự liên chặt chẽ, hợp lý hơn trong quá trình hợp tác, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho 2 bên.

 

Đây là một trong những cơ hội tốt để hạn chế những rủi ro trong quá trình canh tác, đảm bảo đầu ra ổn định giúp người dân xã Thạch Điền yên tâm hơn trong sản xuất. 

Tác giả: Thúy Hằng – Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà