THẠCH HÀ CÂN NHẮC KỸ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
10/09/2019 04:22
Sáng 10/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã tổ chức cuộc họp để bàn về các phương án sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
THẠCH HÀ CÂN NHẮC KỸ PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ


Toàn cảnh cuộc họp

Đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện, Ngô Văn Tân - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện, Nguyễn Bá Hà - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tham dựa cuộc họp


Các đồng chí: Trần Việt Hà - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Lương Lĩnh - Ủy viên BTV HU - PCT HĐND huyện tham dự cuộc họp


Bà Lê Thị Phương Thủy - Trưởng Phòng Nội vụ báo cáo phương án sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Cuộc họp đã tập trung phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại 15 xã, thị trấn sắp xếp, cân nhắc đánh giá cụ thể về số lượng hiện có, chất lượng đội ngũ.

 

 

 

 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, các đại biểu đề xuất phương án bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phù hợp, đúng quy định

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, các đại biểu đã bàn kỹ các phương án giải quyết nhằm đảm bảo chế độ chính sách hợp lý cho các đối tượng


Các đại biểu cũng đã thảo luận về phươg án cụ thể ở từng đơn vị

 Để lựa chọn được đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, đủ phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại đơn vị hành chính mới đồng thời đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, các đại biểu đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể.


Giải pháp trước mắt cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cụ thể cho từng loại đối tượng theo các Nghị định, Nghị quyết; phân tích, đánh giá đội ngũ cán bộ ngiều chiều, nhiều kênh khách quan, minh bạch để lựa chọn được đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu.


Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách với các trường hợp dôi dư sau sắp xếp, chú trọng công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức sau sắp xếp; khuyến khích các xã không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ ưu tiên bố trí công chức; vận động cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi để đưa các công chức có năng lực lên các vị trí chủ chốt của xã;


Đều động công chức dôi dư tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp đến công tác tại những đơn vị không sắp xếp đơn vị hành chính; tiếp tục điều động, tiếp nhận một số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư lên công tác tại UBND huyện phù hợp khung năng lực vị trí việc làm và biên chế còn thiếu.

Tác giả: Thúy Hằng - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà