Thạch Hà: Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX
08/11/2018 08:22
Chiều ngày 7/11/2018, UBND huyện Thạch Hà đã tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Thạch Hà: Hội nghị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ  huyện lần thứ XXIX

Toàn cảnh hội nghị đánh giá thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lẫn thứ XXIX nhiệm kỳ 2015-2020


Đồng chí Trần Việt Hà PBT HU - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXIX. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả quan trọng, trong 13 chỉ tiêu kế hoạch đã có nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra: Cụ thể tốc độ tăng kinh tế hàng năm đạt khá; thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác chuyển đổi cây trồng, ứng dụng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất gắn với liên kết được đẩy mạnh; công tác thu hút đầu tư, nhiều dự án trọng điểm được triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả khá, thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản tiếp tục được đẩy mạnh; chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, bảo hiểm y tế toàn dân,  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng và quân sự địa phương được chú trọng. Đến  nay  thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng thu ngân sách đạt trên 260 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực 81000 tấn,  có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu hêt năm 2018 có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã đạt dưới 12 tiêu chí,  giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2004 tỷ đồng tăng  400 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ, thành lập trên 860 tổ chức kinh tế THT, HTX, và Doanh nghiệp, xây dựng 1239 mô hình kinh tế có doanh thu trên 100 triệu đồng trở lên. Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn như dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hà, Hợp phần Đô thị Thạch Hà, tạo việc làm mới cho 2000 lao động/ năm.

  Đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà báo cáo lộ trình thực hiện Đề án XD thị trấn thành đô thị loại IV

   

Đồng chí Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn báo cáo kết quả XDNTM và những khó khăn đề nghị các cấp ngành giúp đở 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong hơn 2 năm thực hiện NQ  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015-2020  vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là việc đổi mới  tổ chức sản xuất còn chậm,  liên kết sản xuất thiếu bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kết quả chuyển biến chưa mạnh, số xã về đích còn thấp, đề án xây dựng thị trấn Thạch Hà thành độ thị loại IV chưa có nổi trội; Ngành  nghề dịch vụ ở nông thôn phát triển thiếu ổn định, công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, còn sai sót….Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn nêu lên những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện.

  Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện phát biểu về  lĩnh vực sx nông nghiệp, dự báo tình hình hạn hán do lương mưa ít ảnh hưởng đến sx trong năm 2019

Đồng chí Hoàng Việt Hùng- Trưởng phòng TNMT huyện phát biểu về những tồn tại trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai và những giải pháp khắc phục         

Đồng chí Trần Việt Hà phát biểu tổng kết hội nghị đánh giá kết quả sau hơn 2 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 -2020

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực và nêu lên một số mặt hạn chế mà báo cáo chưa đề cập đến. Đồng thời, đề nghị những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, trong đó, cần có giải pháp căn cơ để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp tạo ra mặt hàng có lợi thế . Cần có chính sách tạo sức hấp dẫn, sức hút cho doanh nghiệp vào nông thôn tạo sức lan tỏa rộng. Cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã  yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát, đánh giá các mục tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ, xem xét  các mục tiêu đạt thấp, đề ra các giải pháp khắc phục phấn đấu hoàn thành; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân để nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiểu Nghị quyết; lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đảm bảo mỗi xã có một sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao và từng bước trở thành thương hiệu hàng hóa của địa phương; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch; thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Nhiệm vụ trước mắt từ nay đến hết năm 2018, các ban ngành đoàn thể tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở đôn đốc, động viên, giúp đở các địa phương trong nhóm về đích NTM cuối năm nay cần gấp rút hoàn thành các tiêu chí để phục vụ Đoàn công tác của tỉnh thẩm định công nhận xã nông thôn mới./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà