THẠCH HÀ QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TW10 KHÓA XII
12/06/2019 05:33
Chiều 12/6/2019, BTV Huyện ủy Thạch Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
THẠCH HÀ QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TW10 KHÓA XII
 Các đồng chí Trần Nhật Tân TUV - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Thắng PBT Thường trực Huyện ủy - CT HĐND huyện; Trần Việt Hà PBT Huyện ủy - CT UBND Huyện chủ trì Hội nghị 
 
Hội nghị đã thông qua kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Quán triệt Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tăng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh thông báo kết quả Hội nghị TW10; Quán triệt CT 35 ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị
 Các đại biểu tham gia học tập nghiêm túc các nội dung đã được phổ biến tại Hội nghị
Hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quán triệt Kế hoạch 172 ngày 3/6/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Kế hoạch số 80 ngày 10/6/2019 của BTV Huyện ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

 Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Bá Hà quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị 
Kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân chỉ rõ: Đối với các Nghị Quyết yêu cầu các đại biểu dành thời gian nghiên cứu thêm trong tài liệu và liên hệ thực tiễn của các địa phương, đơn vị công tác để có nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung liên quan; Các Đảng ủy, Chi ủy nghiêm túc tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập thật kỹ NQ, Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt, hoàn thành trước 20/6
 
Đối với việc tổ chức tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, bám sát KH 80 ngày 10/6/2019 của BTV Huyện ủy để phân tích, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân,đề xuất giải pháp, kiến nghị đề xuất; Xây dựng báo cáo đánh giá phân tích sát đúng là điều kiện thuận lợi chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổ chức tổng kết cấp cơ sở trước 25/6; cấp huyện trước 10/7; Đối với Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu thật kỹ, gắn với định hướng sáp nhập xã, chủ trương rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ...
Tác giả: Thúy Quỳnh - Mạnh Hùng - Nguồn: Trung tâm VHTT huyện Thạch Hà