THẠCH HÀ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM VÀO NĂM 2020
11/04/2019 12:03
Sáng ngày 11/4/2019, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Thạch Hà tổ chức cuộc họp nghe dự thảo đề án xây dựng huyện NTM và các nội dung có liên quan.
THẠCH HÀ QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NTM VÀO NĂM 2020

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân; Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà chủ trì cuộc làm việc 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng PBT Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Trưởng các Ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện

Để hoàn thiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, tại cuộc làm việc lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện đã nêu rõ kế hoạch và nhu cầu thực hiện 9 tiêu chí NTM cấp huyện bao gồm quy hoạch, giao thông; Thủy lợi; Điện; Y tế - Văn hóa – Giáo dục; Sản xuất kinh doanh; Môi trường; An ninh trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng NTM.


Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Thạch Hà Nguyễn Hùng Vỹ: Về tiêu chí văn hóa cần nâng cấp, tu sửa sân vận động,  nhà thi đấu thể thao,  xây dựng bể bơi trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện;  Thành lập đội tuyên truyền lưu động.

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Hà: Tiêu chí môi trường cần nâng công suất lò đốt tại xã Phù việt lên 24 tấn/ngày ; Đầu tư xây dựng lò đốt rác tại xã Thạch Trị, Thạch Lạc công suất 24 tấn/ngày;  Đầu tư xây dựng lò xử lý rác thải tại xã Thạch Đài công suất 24 tấn/ngày; Triển khai thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn. Di dời các trang trại chăn nuôi ngoài quy hoạch không đảm bảo khoảng cách hoặc chuyển đối tượng chăn nuôi; Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu vực tiểu thủ công nghiệp tại xã Thạch Long; Xây dựng quy hoạch làng nghề bún, bánh: Thị trấn Thạch Hà, Việt Xuyên.

Qua trao đổi những nội dung cần triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM cấp huyện cho thấy, khối lượng thực hiện đối với các tiêu chí còn nhiều, ước tính kinh phí thực hiện lớn. Trong đó nặng nhất vẫn là giao thông; Y tế - Văn hóa – Giáo dục; Môi trường; Điện. Đối với tiêu chí sản xuất kinh doanh, kêu gọi các doanh nghiệp có uy tín liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ tiêu chí…


PCT HĐND huyện Nguyễn Lương Lĩnh: Việc thực hiện đề án huyện NTM được thực hiện trong giai đoạn huyện thực hiện đề án sáp nhập xã; chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện nên rất nhiều việc cần tập trung thực hiện; Nguồn lực thực hiện đề án rất lớn. Muốn xây dựng huyện NTM phải có Nghị quyết BCH, BTV Huyện ủy . Xác định mốc hoàn thành xong trước Đại hội Đảng; Huyện xây dựng khung kế hoạch thực hiện rõ ràng, họp rà soát lại khung kế hoạch 1 quý/lần.

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Nguyễn Bá Hà: Đề nghị khảo sát, đánh giá kỹ các tiêu chí; Rà soát lại các tiêu chí giữa các phòng, ngành liên quan. Quy hoạch cần kết nối giữa vùng liên huyện, liên xã. Tổ chức sản xuất cần nghiên cứu kỹ chỗ liên kết trong sản xuất…

PCT UBND huyện Nguyễn Quốc Hương: Xác định lại kinh phí thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện; Quán triệt và nhất quán để tạo nỗ lực toàn huyện về xây dựng đề án huyện NTM; Các phòng, ngành cấp huyện khẩn trương rà soát thực hiện các tiêu chí, đề huyện xuất tỉnh xin chủ trương, chính sách…Khó nhất vẫn là thực hiện tiêu chí môi trường, thu nhập tại các xã, nhất là tại 8 điểm NTM.

Sau khi thông qua kế hoạch và nhu cầu thực hiện 9 tiêu chí NTM cấp huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy Thạch Hà đã chỉ rõ một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất một số giải pháp để tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí. Để đạt chuẩn, trước hết các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện cần khảo sát, đánh giá kỹ và đúng thực trạng thực hiện 9 tiêu chí, nhất là về nguồn lực thực hiện. Cùng với đó là sớm xây dựng Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện để triển khai học tập, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, nhân dân toàn huyện về thực hiện xây dựng huyện NTM giai đoạn 2019 – 2020; Xây dựng chi tiết khung kế hoạch xây dựng huyện NTM để triển khai thực hiện từng tiêu chí cụ thể gắn mốc thời gian hoàn thành đảm bảo nội dung, kế hoạch….

Trưởng BTG Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh : Phải xây dựng Nghị quyết sớm để triển khai học tập, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân dân toàn huyện về thực hiện xây dựng NTM cấp huyện

PBT Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng: Các phòng, ngành đánh giá thực hiện 9 tiêu chí chưa sâu, cần phải có đánh giá căn cơ, sát thực. Đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá lại thực trạng, tiên lượng hết khó khăn, nội hàm trong quá trình triển khai thực hiện. Sau khi hoàn thiện đề án phải ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành để căn cứ thực hiện. Việc tạo nguồn lực từ đất hiện nay rất khó, kinh phí thực hiện cho Đại hội, diễn tập, sáp nhập xã đòi hỏi cần nguồn lực lớn, vì vậy cần xác định rõ lội trình thực hiện NTM cấp huyện. 

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà: Các phòng, ngành rà soát thật kỹ nội dung thực hiện các tiêu chí, Phòng KTHT  lập quy hoạch tổng thể phân khu vùng huyện; Xác định rõ lộ trình, kế hoạch thực hiện đề án xây dựng huyện NTM...

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân chỉ rõ tất cả các xã phải đạt chuẩn trong năm 2019, các xã trong diện sáp nhập phải đạt chuẩn trong tháng 9/2019. Trên cơ sở quyết tâm cao, đồng thuận lớn, phấn đấu đến tháng 4, muộn nhất đầu tháng 5/2020 hoàn thành các tiêu chí NTM cấp huyện.  Đưa ra những việc cần nhất để đạt chuẩn, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo phòng, ngành đánh giá số liệu chính xác, cụ thể, rõ địa chỉ; Tất cả những tiêu chí gắn rõ mức đầu tư cụ thể, sát thực, từng phòng có văn bản một cách chính thức gửi về tổng hợp tại văn phòng điều phối xây dựng NTM trước 20/4.  Phòng Tài chính thẩm định nhu cầu vốn, phân cấp ngân sách để BCĐ huyện sử dụng nguồn vốn như thế nào cho hợp lý, tham mưu UBND huyện xây dựng chính sách riêng của huyện trình tỉnh xem xét chính sách đặc thù riêng cho huyện Thạch Hà xong trước 20/4. Văn phòng điều phối phối hợp với các phòng ngành liên quan xây dựng lại đề án hoàn thành xong trước 30/4; Xây dựng khung kế hoạch chi tiêt, cụ thể về xây dựng huyện NTM tháng 4/2019.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà