Thạch Hà soát xét các vướng mắc, tồn đọng trên các lĩnh vực, góp ý kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu
27/04/2018 10:21
Sáng ngày 27/04/2018 UBND huyện Thạch Hà tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để lấy ý kiến góp ý kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu năm 2018 và những năm tiếp theo, soát xét các vướng mắc, tồn đọng trên các lĩnh vực
Thạch Hà soát xét các vướng mắc, tồn đọng trên các lĩnh vực, góp ý kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu

Các đồng chí Trần Việt Hà PBT Huyện ủy – CT UBND Huyện và Ngô Văn Tân UVBTV Huyện ủy – PCT UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh UVBTV Huyện ủy - PCT TT HĐND huyện tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, UBND huyện Thạch Hà đã thông qua 18 nội dung vướng mắc khó khăn cần tập trung xử lý trong tháng 5 năm 2018, trong đó chỉ rõ hiện nay tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm còn chậm, tiến độ còn thấp. Khối lượng làm kênh mương bê tông tại 3 xã Thạch Tiến, Thạch Thắng, Thạch Tân triển khai chậm, kết quả mới chỉ đạt 3% kế hoạch; Các xã Thạch Lâm, Thạch Sơn chưa nhận xi măng, chưa triển khai chương trình làm đường GTNT; Các xã Thạch Xuân, Thạch Bàn, Thạch Đỉnh, Thị trấn Thạch Hà chưa triển khai làm rãnh thoát nước. Trung tâm KHCN&BVCTVN huyện còn chưa thanh toán số tiền vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm với Chi Cục chăn nuôi và thú y tỉnh; Hồ sơ đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lắp đặt lò xử lý rác thải tại Phù Việt chậm, hiện nay hợp đồng xử lý rác thải tại các xã chưa được ký hợp đồng ( trừ xã Phù Việt) dẫn đến lưu lượng rác thải lớn, gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, hiện nay qua rà soát tại xã Thạch Lạc còn 3 hộ có hải sản tồn kho chưa được xử lý, trong đó có 1 trường hợp bỏ sót đối tượng và 02 trường hợp tại thời điểm kiểm kê chủ cơ sở không có mặt tại địa phương; Về thu ngân sách hiện nay tổng các sắc thuế đạt 83.465 triệu đồng, bằng 33% dự toán HĐND huyện giao, theo kế hoạch thì đến 30/6/2018 thu ngân sách phải hoàn thành trên 55% số thu ngân sách, không có xã thu ngân sách dưới 30%. Tiến độ GPMB dư án nâng cấp, mở rộng QL15B chậm so với kế hoạch, hiện còn 4 hộ tại xã Việt Xuyên chưa nhận tiền bồi thường, tại xã Phù Việt có 12 hộ dân phía Nam chưa đồng tình về việc thu hồi đất để thực hiện dự án…

Ông Đoàn Tiến Đạt Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Thạch Hà nêu rõ 18 khó khăn, vướng mắc cần tập trung làm rõ tại Hội nghị

Ông Đồng Xuân Vân Trưởng phòng TCKH huyện Thạch Hà thông qua chi tiết dự thảo kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu năm 2018 và những năm tiếp theo 

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Tài chính kế hoạch huyện Thạch Hà đã thông qua dự thảo lần 3 về kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu đáp ứng yêu cầu công tác thu ngân sách năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong dự thảo, nhiều nội dung quan trọng về mục đích yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện nuôi dưỡng nguồn thu đã được thông qua với 7 giải pháp cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả. Về tổng số dự toán thu ngân sách năm 2018 là 747.562 triệu đồng, trong đó thu bổ sung cân đối là 492.562 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn 255.000 triệu đồng; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 35 triệu đòng, tiền sử dụng đất là 160.000 triệu đồng; Các sắc thuế phí, lệ phí là 94.985 triệu đồng.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc UBND huyện góp ý thảo luận vào dự thảo kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu, góp ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2018 với nhiều lĩnh vực liên quan tới nông nghiệp, tài nguyền môi trường, thuế, GPMB, Giáo dục , Y tế, Lao động thương binh xã hội, Thông tin truyền thông, An ninh trật tự...


Ông Lê Văn Giáp Hội đồng bồi thường GPMB huyện Thạch Hà: Hiện nay tiến độ GPMB dư án nâng cấp, mở rộng QL15B chậm so với kế hoạch, hiện còn 4 hộ tại xã Việt Xuyên chưa nhận tiền bồi thường, tại xã Phù Việt có 12 hộ dân phía Nam chưa đồng tình về việc thu hồi đất để thực hiện dự án…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hà Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ngành, trung tâm, đơn vị liên quan tập trung cao độ cho sản xuất cây trồng vụ xuân, đặc biệt là phát hiện, xử lý kịp thời tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa. Sớm xây dựng kế hoạch triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2018. Tăng cường kiểm soát giết mổ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó tập trung quyết liệt cho xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị; Tập trung đây mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu đến 30/6/2018 thu ngân sách phải hoàn thành trên 55% số thu ngân sách. Các phòng, ngành chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước khu dân cư. Phòng TCKH, KTHT, Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản tăng cường kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; Công an huyện Thạch Hà tăng cường tuần tra, kiểm soát, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn, đặc biệt là dịp Lễ 30/4 – 1/5. Phòng văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng cụ thể kế hoạch chuẩn bị cho Lễ Hội Đền thờ Chiêu trưng đại vương Lê Khôi năm 2018. Đối với 18 vấn đề khó khăn, vướng mắc các phòng, ngành, chuyên môn, đơn vị, địa phương liên quan phải tập trung hoàn thành đảm bảo tiến độ theo kế hoạch…

Tác giả: Thúy Quỳnh - Khắc Mai - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà