THẠCH HÀ THẢO LUẬN, GÓP Ý VỀ NỘI DUNG CÁC NQ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII
30/11/2017 08:00
THẠCH HÀ  THẢO LUẬN, GÓP Ý VỀ NỘI DUNG CÁC NQ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII

         Chiều ngày 30/11/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà đã tổ chức thảo luận, góp ý kiến về nội dung  các Nghị quyết Trung Ương 6, khóa XII.

Tham gia buổi thảo luận, góp ý có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch  Thường trực HĐND tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trần Việt Hà - PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, trưởng, phó các ban: Tuyên giáo, Tổ chức Huyện ủy và một số ban, phòng, ngành liên quan. Đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi thảo luận. 

          Tại đây, đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy đã thông tin cơ bản về 4 Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII gồm: NQ số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; NQ số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; NQ số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Trong đó, huyện Thạch Hà có 7 đồng chí đã được tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư về học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII ở điểm cầu Hà Tĩnh.


        Đồng chí Bí thư Huyện ủy thông tin về nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Buổi thảo luận đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm gắn liền với tình hình thực tế tại cơ sở. Về nội dung tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đa số các đại biểu cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, làm một cách bài bản, thận trọng để vừa đáp ứng được tính tinh gọn vừa đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên BTV TU - PCT TT HĐND tỉnh nêu rõ: việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cần căn cứ tình hình thực tiễn, việc nào thuận lợi thì cần làm ngay, việc nào khó tiếp tục nghiên cứu để có cách làm phù hợp và phải có lộ trình rõ ràng.

Ý kiến từ Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện: Việc sáp nhập Bệnh viện Đa khoa với Trung tâm Y tế dự phòng huyện vấp phải nhiều vấn đề khó khăn về nhân lực, nguồn lực, quá trình vận hành sẽ có sự chồng chéo,…  

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - PBT Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện:  công tác dân số trong tình hình mới cần được tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và những chính sách phát triển dân số hiện nay…

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi khi triển khai, thực hiện nội dung các Nghị quyết trong từng lĩnh vực, từng cơ quan, địa phương, đơn vị, nhiều giải pháp cũng đã được đề xuất tại cuộc thảo luận để có lộ trình triển khai thực hiện bài bản, hợp lý tại cơ sở.

Kết thúc buổi thảo luận, đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu nội dung các Nghị quyết vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của từng đơn vị mình, chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi, hướng giải quyết và góp ý thẳng thắn nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung các Nghị quyết. Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì tổ chức quán triệt nội dung các Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào những việc liên quan đến huyện. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc và được đánh giá qua các bài thu hoạch.

Tác giả: Thúy Hằng – Khắc Mai - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà