THẠCH LIÊN PHẢI ĐẠT XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO CUỐI NĂM 2019
15/05/2019 10:23
Chiều 14/05, đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy đã Chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy xã Thạch Liên để nghe và cho ý kiến về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18 và việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM những tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
THẠCH LIÊN PHẢI ĐẠT XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀO CUỐI NĂM 2019
Trước khi bước vào làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong Đoàn đã đi tham quan, kểm tra thực tế tại thôn Hanh
 

Đoàn tham quan, kiểm tra tại nhà hội quán thôn Hanh
 
Một số chi tiết cần quy hoạch, chỉnh trang lại trong xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang khu dân cư đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ ra tại thực địa
Đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc với BCH Đảng ủy xã Thạch Liên tại hội trường UBND xã 
Đồng chí Nguyễn Bá Hà - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và đại diện một số ban, phòng, ngành, Đoàn công tác Của BTV HU phụ trách xã tham dự buổi làm việc
Các đồng chí trong BCH Đảng ủy xã Thạch Liên tham gia đầy đủ tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Liên báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18 và việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM những tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Đại diện Phòng Nội vụ huyện: xã cần bám sát các nội dung Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, thực hiện tinh giản biên chế, sáp nhập thôn theo đúng quy định. Việc sáp nhập thôn Phú và Quý, Nguyên và Hanh nếu thuận lợi thì nên tiến hành sớm và thực hiện đồng thời 
Đồng chí Nguyễn Bá Hà - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho rằng việc học tập, triển khai các Nghị quyết của xã cần được thực hiện thực chất hơn, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị
Đại diện Văn phòng Điều phối NTM huyện: các tiêu chí đang có khối lượng công việc nhiều ở địa phương là khu dân cư mẫu, vướn mẫu, rãnh thoát nước, môi trường,... Để đạt được xã nông thôn mới nâng cao, cần tăng thu nhập bình quân trên đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phải có ít nhất 4 thôn đạt khu dân cư mẫu. Thời gian tới xã cần có giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của ban công tác mặt trận thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động người dân vào cuộc quyết liệt, bám sát khung kế hoạch hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho rằng việc triển khai các Nghị quyết tại xã chất lượng chưa cao, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa thực sự sát đúng với tình hình địa phương, chưa tạo được sự đồng thuận, huy động người dân vào cuộc quyết liệt trong xây dựng NTM.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ thời gian tới xã cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Các cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, nghiên cứu nội dung của các Nghị quyết theo hướng thực chất, cụ thể, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Những việc chính cần làm ngay của NQ TƯ4 phải được đưa ra thảo luận và thực hiện kịp thời. Hoàn thành sáp nhập thôn Phú và Quý, kiện toàn cán bộ thôn trước ngày 30/6. Hoàn thành tinh giản cán bộ thôn xóm theo đúng yêu cầu và xong trong tháng 6/2019. Có giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà nhấn mạnh: xã phải đặt quyết tâm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019. Hoàn thiện lại khung kế hoạch xã NTM nâng cao xong trước ngày 20 – 25/5/2019. 100% thôn vào cuộc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng điểm nhấn riêng của xã trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phải có chính sách riêng để đạt được xã NTM nâng cao. Đội ngũ cán bộ phải thực sự sâu sát, phải hiểu dân, nghe dân và cùng làm với dân.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã giao nhiệm vụ cho Đoàn Công tác của BTV HU phụ trách xã và các ban, phòng, ngành theo từng nhiệm vụ chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc xã thực hiện các nội dung trên và kịp thời báo cáo với BCĐ 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Bí thư HU và các đại biểu tại cuộc họp, đại diện BCH Đảng bộ xã Thạch Liên hứa sẽ nghiêm túc soát xét, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu
Tác giả: Thúy Hằng - Nguồn: Trung tâm VH-TT Thạch Hà