Thạch Thắng phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao và tổ chức đại hội Đảng điểm trong năm 2020
11/09/2019 12:54
Sáng ngày 11/9/2019, Thường trực Huyện ủy đã có cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy xã Thạch Thắng để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 6 (Khóa XII), kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ 4 tháng còn lại.
Thạch Thắng phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao và tổ chức đại hội Đảng điểm trong năm 2020

Đồng chí Trần Nhật Tân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Ngô Văn Tân - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số Ban Đảng, phòng ngành chuyên môn liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Thắng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết số 18 của Hội nghị BCH Trung ương 6 (Khóa XII); kết quả xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2019 và tình hình thực hiện các chỉ tiêu đại hội khóa XXXI, công tác chuẩn bị đại hội khóa XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thạch Thắng có diện tích tự nhiên là 867,19ha, có 1.219 hộ với 5.241 nhân khẩu, có 5 thôn, 9 chi bộ với 293 đảng viên. Xã có 1/3 bà con theo đạo thiên chúa. Tỷ trọng các ngành kinh tế: nông nghiệp 65%, thương mại - dịch vụ 25%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 10%. Tỷ lệ hộ nghèo đạt 6,7%. Thu nhập bình quân đầu người là 32,6 triệu đồng/người/năm.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), BCH Đảng ủy xã Thạch Thắng cơ bản đã triển khai công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá cán bộ, đảng viên gắn với chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục hạn chế. Nâng cao chất lượng đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Số lượng cán bộ công chức trước khi thực hiện Đề án tinh giản biên chế là 19 người. Hiện nay là 18 người, trong đó cán bộ 09 người, công chức 09 người. Giai đoạn 2019 - 2025 giảm 02 công chức. Số cán bộ bán chuyên trách trước khi thực hiện Đề án là 12 người, nay còn 07 người. Sau năm 2017 giảm từ 08 thôn xuống còn 05 thôn, cán bộ thôn giảm từ 50 xuống còn 48 người.

Trong 8 tháng đầu năm xã Thạch Thắng đã thành lập mới 03 mô hình, xây dựng được 3,2km đường giao thông nông thôn, 3,1km rãnh thoát nước, 4km bồn hàng rào xanh, phát quang 6km hành lang an toàn lưới điện, làm mới 4km đường điện thắp sáng làng quê. Nâng cấp, tu sửa, làm mới, làm đẹp khuôn viên và điều kiện dạy - học tại trường học 3 cấp. Vận động nhân dân cải tạo 112 vườn tạp, triển khai xây dựng 10 vườn mẫu, tháo dỡ di dời 200m tường rào. Có trên 50 hộ hiến đất với tổng diện tích 750m2. Xây dựng mô hình 120 hộ phân loại xử lý rác thải tại nguồn ở thôn Cao Thắng...

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong đoàn ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cũng như những kết quả xã Thạch Thắng đã gặt hái được trong thời gian qua, nhất là việc xã đã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Thạch Thắng đã có nhiều chuyển biến rõ rệt so với trước đây, nhất là về công tác cải cách hành chính, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, về phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đảng ủy làm việc có phương pháp, toàn hệ thống chính trị vào cuộ. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với cán bộ ngày càng được củng cố. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá khá cao trình độ tương đối đồng đều của đội ngũ cán bộ xã Thạch Thắng trong thực hiện các nhiệm vụ, các mặt đều có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đồng chí trong đoàn cũng đã có nhiều ý kiến định hướng cho BCH Đảng ủy Thạch Thắng, chủ yếu về: công tác phát triển đảng, nguồn đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đối với những chi bộ khó khăn; tăng cường đối thoại với nhân dân; các công tác chuẩn bị cho đại hội đảng; giải pháp hợp lý đối với công tác cán bộ, tinh giản bộ máy; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân gắn với tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân yêu cầu thời gian tới, Thạch Thắng phải phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, nếu có thể là trước đại hội Đảng và là xã tổ chức đại hội điểm cho các xã vùng bãi ngang. Yêu cầu Thạch Thắng phải có một nền sản xuất đảm bảo đời sống người dân.

Xác định thực hiện nghị quyết trung ương 6 gắn với nghị quyết trung ương 4 là nhiệm vụ trọng tâm. Trong sinh hoạt Ban chấp hành cần làm rõ vướng mắc, hạn chế của từng cá nhân, từng vị trí công tác để khắc phục. Gắn với đó là phân công theo dõi, từ đó có sự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên trì đối thoại với nhân dân, hoàn thành 100% trước khi đại hội diễn ra. Quyết tâm làm bằng được tinh giản biên chế trên cơ sở bám hướng dẫn của tỉnh. Gắn với đó là nâng cao năng lực cán bộ công chức để kiêm nhiệm làm việc. Chuẩn bị các bước theo quy trình để dự kiến tổ chức đại hội Đảng vào khoảng tháng 2-3/2020.

Về nông thôn mới, Thạch Thắng phải xác định xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 gắn với đó là bám các tiêu chí để xây dựng khung kế hoạch. Tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ chức sản xuất vườn và cải tạo vườn tạp. Huy động các nguồn lực đảm bảo triển khai. Phân công cán bộ phụ trách gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu 100% các thôn đều xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cơ cấu sản xuất, chăn nuôi phải chiếm tỷ trọng cao, là mũi chủ lực, tập trung xây dựng đề án. Xã phải có hệ thống chính sách phù hợp để kích thích sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Phải duy trì phong trào và “bước đà” mà mình đã có.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà