Thị trấn Thạch Hà - Quyết liệt hơn nữa trong xây dựng đô thị văn minh
12/06/2019 01:20
Sáng ngày 12/6/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc làm việc với Đảng ủy Thị trấn Thạch Hà để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện Đề án chỉnh trang thị trấn giai đoạn 2016 - 2020, từng bước thực hiện các tiêu chí đô thị loại IV đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện khóa XIX.
Thị trấn Thạch Hà - Quyết liệt hơn nữa trong xây dựng đô thị văn minh

Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và đại diện các tổ chức đoàn thể, trưởng các phòng chuyên môn, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và cán bộ công chức Thị trấn Thạch Hà.

Các đồng chí Trần Nhật Tân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Trần Việt Hà - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nguyễn Văn Duy - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thạch Hà đồng chủ trì cuộc làm việc.

Trước đó, các đồng chí trong đoàn của huyện đã có buổi kiểm tra thực tế việc triển khai các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV trên địa bàn Thị trấn Thạch Hà.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà báo cáo kết quả thực hiện Đề án chỉnh trang thị trấn từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2019. Theo đó, thị trấn Thạch Hà đã hoàn thành 49/103 tiểu nhiệm vụ thuộc 3 nhóm nhiệm vụ theo Đề án đã ban hành. Toàn thị trấn đã vận động nhân dân ra quân được 135 đợt huy động hơn 17.726 lượt người với hơn 12.000 ngày công. Phát quang giải tỏa hàng ngàn cây cối, đập bỏ 3.664m hàng rào cứng và nhiều công trình phụ trợ. Vận động nhân dân hiến 12.671m2 đất để mở rộng 11,08km đường giao thông...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư TT HU - Chủ tịch HĐND huyện: diện mạo thị trấn đã có nhiều thay đổi tích cực. Thời gian tới tập trung tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tuyên truyền vận động tạo sự đoàn kết. Đội ngũ cán bộ cần phát huy vai trò, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Thị trấn cần xây dựng điểm nhấn. Tranh thủ, tạo nhiều nguồn lực.       

Đồng chí Trần Việt Hà - Phó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện: thông cảm với những khó khăn của Thị trấn, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc của Đảng ủy và nhân dân địa phương, bước đầu tạo được sự chuyển biến, thay đổi diện mạo. Tuy nhiên, phong trào chưa thường xuyên. Thời gian tới, đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp chỉnh trang thị trấn, kêu gọi sự vào cuộc của toàn thể nhân dân. Kêu gọi doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, nghiên cứu đầu tư một số mô hình kinh tế. Tập trung quy hoạch và đấu giá đất, phát triển quỹ đất, tăng thu để có kinh phí đầu tư. Triển khai đề án thương mại dịch vụ đồng thời chỉnh trang, vệ sinh môi trường. Có lộ trình đối với những hộ sản xuất bún bánh.

Đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh - UV BTV HU - Phó chủ tịch TT HĐND: giao thông, điện chiếu sáng đã triển khai mạnh. Thời gian tới cần tập trung môi trường khu dân cư, triển khai theo tổ dân cư, tuyên truyền từng hộ dân. Chỉnh trang cảnh quan khu dân cư cần tập trung chọn một số tuyến đường rồi nhân rộng ra.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - UV BTV HU - Phó chủ tịch UBND huyện: Thị trấn đã tận dụng thuận lợi, có nhiều nỗ lực, đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, yêu cầu tập trung trong công tác lãnh đạo chỉ đạo gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cần có sự phân công phân nhiệm gắn với đánh giá. Cần huy động sự vào cuộc của người dân hơn nữa. Chuyển dịch phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí Đồng Xuân Vân - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Thị trấn đã thu hút nhiều dự án chỉnh trang, đặc biệt là các tuyến giao thông. Đề nghị triển khai sớm giải phóng mặt bằng và trình kế hoạch đấu thầu để đấu giá đất khu đã quy hoạch, huy động nguồn lực triển khai xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh. Quy hoạch các khu dân cư. Giải quyết việc giải phóng mặt bằng ở những khu vực nhạy cảm trước khi dự án AFD vào thị trấn. Đề nghị thị trấn quan tâm tuyên truyền nhân dân vào cuộc mạnh mẽ. Xây hàng rào gắn với trồng cây xanh tạo cảnh quan, tận dụng các nguồn hỗ trợ từ huyện.

Đồng chí Hoàng Việt Hùng - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường: việc xử lý rác thải đang còn hết sức khó khăn; chưa thành lập làng nghề bún bánh, đang sản xuất hộ gia đình. Đề nghị bãi rác thị trấn xử lý theo định kỳ để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tiếp tục bổ cứu đường nội thị, mương rãnh thoát nước. Quan tâm hệ thống mương rãnh các hộ bún bánh nhỏ lẻ (có nắp đậy), giải pháp có hố lắng trước khi thải ra ngoài môi trường. Thị trấn có 2 quy hoạch quỹ đất và phân khu thị trấn Thạch Hà, bố trí quỹ đất thực hiện cấp quyền đấu giá đất thu ngân sách. Giao đất sai thẩm quyền vẫn còn 17 trường hợp chưa giải quyết dứt điểm, trên cơ sở phương án đã có thì đề nghị giải quyết dứt điểm.

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ báo cáo, các đồng chí trong BTV HU, đại diện các phòng chuyên môn cấp huyện bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của thị trấn là một địa bàn giao thoa giữa thành thị và nông thôn, khu vực giáp ranh với Thành phố Hà Tĩnh, đồng thời ghi nhận đối với sự vào cuộc của Đảng ủy và nhân dân thị trấn trong việc triển khai các nội dung, phần việc xây dựng đô thị loại IV, đặc biệt là kết cấu hạ tầng phần cứng - hệ thống đường giao thông nội thị đã có chuyển biến rõ rệt. Diện mạo Thị trấn Thạch Hà đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác triển khai của Đảng ủy, BCĐ đô thị văn minh thị trấn Thạch Hà, tập trung vào các nhóm nội dung chính đó là: vấn đề chỉnh trang cảnh quan đô thị; vấn đề vệ sinh môi trường; vấn đề thu ngân sách và tận dụng đồng thời tạo nguồn để xây dựng đô thị; vấn đề huy động sự vào cuộc của nhân dân và trách nhiệm của cán bộ.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân nhấn mạnh: đối với Thị trấn Thạch Hà thì nhiệm vụ xây dựng đô thị loại IV là nhiệm vụ bao trùm, mốc cuối cùng để hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh là trước Đại hội Đảng bộ cơ sở (từ tháng 4 đến tháng 6/2020). Từ nay đến thời điểm đó còn 10 tháng, yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ đạo đô thị văn minh thị trấn Thạch Hà rà soát, điều chỉnh, bổ cứu lại khung kế hoạch; Bên cạnh chỉnh trang giao thông nội thị, cần tập trung chỉnh trang, tổ chức sản xuất vườn hộ, sắp xếp hộ gia đình; Chấn chỉnh lại công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân thực sự vào cuộc, đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng đô thị văn minh; Tranh thủ nguồn lực từ cấp trên, đồng thời tự tạo nguồn thông qua đóng góp của nhân dân và tận dụng đấu giá đất, kêu gọi đầu tư. Định hướng quỹ đất, nghiên cứu phương án quy hoạch cụm dân cư mới kiểu mẫu; Gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, sâu sát, gần dân, dùng kết quả thực tiễn để đánh giá; Đưa đoàn thể vào cuộc, tập trung làm chuyên đề sâu, rõ, có khối lượng và đánh giá bằng kết quả cuối cùng; Phấn đấu sáp nhập trong năm 2019, không được xao nhãng nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh đồng thời làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ và nhân dân.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông