Việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải đảm bảo khách quan, trung thực trước khi bỏ phiếu tín nhiệm
10/10/2019 12:00
Sáng ngày 10/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức cuộc làm việc để góp ý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 144 ngày 28/8/2019 của BTV Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2021.
Việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải đảm bảo khách quan, trung thực trước khi bỏ phiếu tín nhiệm

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có PBT Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà

Nhìn nhận rõ việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để đánh giá, chấn chỉnh cán bộ, vì vậy việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải đảm bảo khách quan, trung thực trước khi bỏ phiếu tín nhiệm. Xác định rõ điều đó, tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy đã góp ý nhiều nội dung trong xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện KL144 của BTV tỉnh ủy. Trọng tâm là góp ý vào quy trình lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và chính sách hỗ trợ. Đây là hai nội dung quan trọng trong thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ trong diện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.


Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Nguyễn Văn Huy:  Về kế hoạch của huyện cần tập trung vào công tác đánh giá cán bộ,  lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức không cần thiết phải thực hiện trong đợt này; Trong kế hoạch cần đưa ra mẫu cho cán bộ tự đánh giá kêt quả công tác của bản thân, cần có xác nhận của cấp ủy vào đó…

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh: Nếu thêm đánh giá công chức vào nữa trong 144 thì chưa nên, khối lượng nhiều, thời gian không kịp, nên để giai đoạn sau để tập trung cho đánh giá cán bộ. Năm bắt dư luận rất quan trọng là một kênh thực chất, cấn thiết để cho BTV thực hiện các quy trình nhân sự. Qua chỉ đạo, nắm bắt tại cơ sở đa số cán bộ hiện nay trong 15 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập rất mong chờ chính sách của huyện để có sự hỗ trợ. Ban tổ chức nên lượng hóa về mặt tiến độ, thời gian vì khối lượng công việc cần thực hiện còn nhiều.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Lê Nguyên Dũng: Theo tôi để đánh giá cán bộ nên bổ sung  thêm  kênh lấy ý kiến trực tiếp từ cơ quan cấp trên, nên lùi lại mốc thời gian lấy phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ của nhân dân ở thôn, tổ dân phố nơi cán bộ sinh sống…

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Hà: Muốn bỏ phiếu cho đối tượng công chức phải có các thông tin, dữ liệu liên quan đến từng cá nhân, phải công bố rõ tại các địa phương. UBND huyện sẽ giao phòng Tài chính tính toán kỹ kinh phí hỗ trợ, nên đưa vào Nghị quyết để phân bổ nguồn kinh phí một cách hợp lý nhất có thể. Đối với các đồng chí Bí thư, Phó bí thư nên để bên Huyện ủy đánh giá sẽ sát hơn, còn Chủ tịch, PCT UBND thì nên để UBND huyện đánh giá. UBND huyện không thể đánh giá nhận xét đối với người hoạt động không chuyên trách, MTTQ và các đoàn thể cấp xã mới có thể đánh giá sát đúng...

Chính sách nên chung toàn tỉnh như kết luận của Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt, chính sách của huyện cần tập trung cho đội ngũ bán chuyên trách. Song cùng với việc đánh giá cán bộ phải xây dựng được khung bộ máy từ Ban thường vụ, Ban chấp hành của các xã. Về lấy phiếu đánh giá cán bộ, trước hết phải nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động này, phải triển khai ở nhiều kênh. Trên hướng dẫn 144, hướng dẫn của huyện cần cụ thể hơn, chi tiết hơn, tuần tự các bước đảm bảo theo quy trình, quy định. 

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân chỉ rõ về chính sách dứt khoát không được làm trái quy định của tỉnh, giao UBND huyện tính toán hỗ trợ ngoài chính sách. Phòng Nội vụ cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ số liệu cá nhân liên quan để các đoàn công tác của BTV Huyện ủy nắm rõ không chỉ của đội ngũ cán bộ mà cả đội ngũ công chức. Ban tổ chức Huyện ủy khẩn trương xây dựng khung kế hoạch một cách căn cơ, cụ thể đối với từng tiểu nhiệm vụ, lộ trình thời gian thực hiện; Làm văn bản giao chi tiết nhiệm vụ cho trưởng đoàn công tác từ tuyên truyền, vận động, tổ chức đánh giá cán bộ...

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm VHTT Thạch Hà