XÃ THẠCH LIÊN TỔNG KẾT NQ CỦA TW VÀ TỈNH VỀ "TAM NÔNG"
12/05/2018 10:23
Sáng ngày 11/5, xã Thạch Liên đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của BCHTW Đảng khóa X, 9 năm thực hiện NQ số 08 ủa BCH Đảng bộ tỉnh về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Nhật Tân-TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Lương Lĩnh-Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TTHĐND huyện.
XÃ THẠCH LIÊN TỔNG KẾT NQ CỦA TW VÀ TỈNH VỀ

 

 

 

 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của NQ, Thạch Liên đã thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực đạt 3.500 tấn, tăng 71 tấn so với năm 2008; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 80 triệu đồng/ha/năm; Chăn nuôi đã có bước chuyển biến từ nhỏ lẻ sang tập trung, hiện toàn xã có 2 HTX chăn nuôi theo trang trại, gia trại. Cơ cấu ngành nghề đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông nghiệp, tăng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Thương mại dịch vụ Nông thôn được mở rộng đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm nông sản cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Trong 10 năm, Thạch Liên đã xây dựng mới 34km đường bê tông, 17,5km kênh bê tông; 100% người dân được sử dụng điện an toàn, trường học đạt chuẩn Quốc gia, cơ sở vật chất y tế đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện kịp thời, đến nay đã tiếp cận 42,2 tỷ đồng cho 845 lượt hộ vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,67 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn xã có 8 HTX, 5 doanh nghiệp, 34 mô hình kinh tế. Công cuộc chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất cũng được áp dụng. Thực hiện tốt công tác quản lý đất trong sản xuất NN, chuyển đổi ruộng đất cho nông dân thuận canh, thuận cư, thửa nhỏ thành thửa lớn. Đặc biệt, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của đoàn thể chính trị-xã hội nông thôn. Hội nghị cũng đã tập trung đánh giá, nghiêm túc rút ra những tồn tại hạn chế, yếu kém, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp về NN, ND, NT cho giai đoạn mới.

 

 

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã Thạch Liên đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện NQ 26 của BCHTW Đảng và NQ08 của BCH Đảng bộ tỉnh về NN, ND, NT.

Tác giả: Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà