HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
27/06/2019 03:39
Ngày 27/6, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn các nội dung liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố; bổ cứu một số nội dung liên quan đến xây dựng tiêu chí nông thôn mới của ngành Văn hóa - Thông tin cho gần 400 cán bộ BCĐ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công chức văn hóa - thông tin, bí thư, thôn trưởng, tổ dân phố 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn phiên buổi sáng ngày 27/6/2019 tại Hội trường UBND huyện Thạch Hà

Theo đó, các đại biểu tham gia hội nghị đã được đồng chí Thái Văn Sinh - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa - Thông tin & Du lịch phổ biến các nội dung Nghị định 122 ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu văn hóa. Trong đó bao gồm các quy định về căn cứ, nguyên tắc bình xét, quy trình công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Hội nghị tập huấn giúp cán bộ làm công tác văn hóa thông tin các cấp nắm được những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo cũng như triển khai các nội dung, quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cấp cơ sở và triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa - thông tin trong xây dựng NTM đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

Tác giả: Hiền Lương - Mạnh Hùng - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông