Quỹ bảo trợ trẻ em trao tặng con giống tại Thạch Xuân, Thạch Hương
28/11/2018 08:54
Quỹ bảo trợ trẻ em trao tặng con giống tại Thạch Xuân, Thạch Hương

Nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và Đề án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật năm 2018, ngày 28/11, Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng công tác xã hội Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà do Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội làm đơn vị đầu mối đã tổ chức lễ Trao tặng con giống cho người khuyết tật tại xã Thạch Xuân và xã Thạch Hương.
Tham dự lễ trao tặng có đ/c Nguyễn Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh, đ/c Đinh Viết Quyền - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng công tác xã hội, đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện. 

Chương trình đã hỗ trợ 60 hộ có người khuyết tật còn sức lao động tại 2 xã với tổng kinh phí 150.000.000 đồng, trong đó xã Thạch Xuân có 25 hộ và xã Thạch Hương có 35 hộ. Chương trình bàn giao con giống chia làm 2 đợt, đợt 1 đã bàn giao lợn cho 8 hộ, mỗi hộ hỗ trợ 4 con và đợt 2 bàn giao gà cho 52 hộ thuộc diện hỗ trợ còn lại.


Đây là chương trình rất thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa hỗ trợ người khuyết tật nghèo có điều kiện tham gia lao động, tạo nguồn thu nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời giúp họ chứng minh sự có ích của bản thân và hoà nhập với cộng đồng.

Niềm vui, niềm hy vọng của người dân đến nhận con giống

Tác giả: Hiền Lương - Khắc Mai - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà