Thạch Hà tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo
19/12/2018 03:57
Thạch Hà tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nội dung trọng tâm trong lộ trình phát triển chung về kinh tế - xã hội có chiều sâu, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, chiều ngày 19/12, UBND huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và hướng dẫn triển khai một số văn bản mới về công tác giảm nghèo cho công chức Lao động - Thương binh & Xã hội xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của 217 thôn, tổ dân phố thuộc 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo         Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Loan - Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội - Phó Trưởng ban chỉ đạo CTMTQG giảm nghèo huyện phát biểu đặt vấn đề tại buổi tập huấn

Báo cáo viên Trần Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội phổ biến các nội dung tại buổi tập huấn

Các nội dung được phổ biến tại Hội nghị gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.

2. Hướng dẫn Nghị quyết 71//2018/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ quy định về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

3. Hướng dẫn Nghị quyết 97/2018/NQQ-HĐND ngày 18/7/2018 quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe - xem thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4. Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 về việc phê duyệt “Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020”.

5. Giới thiệu mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo theo TT 14/2018.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo là một trong những hoạt động có ý nghĩa lớn trong việc bổ sung kiến thức về công tác giảm nghèo cho bộ phận cán bộ trực tiếp làm việc với hộ nghèo, tham mưu cho các cấp đưa ra những chính sách, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trên toàn huyện. 

Tác giả: Hiền Lương - Khắc Mai - Nguồn: Đài TT-TH Thạch Hà