Thạch Hà: Tổ chức lễ hội Đền quan thượng Đông các Đại học sĩ Trương Quốc Dụng
08/08/2018 09:49
Huyện Thạch Hà và xã Thạch Khê cùng con cháu dòng họ Trương vừa tổ chức lễ hội Đền Quan thượng Đông các Đại học sĩ – Tiến sỹ Trương Quốc Dụng năm 2018. Về dự lễ có đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT - UBND huyện Thạch Hà
Thạch Hà: Tổ chức lễ hội  Đền quan thượng Đông các Đại học sĩ Trương Quốc Dụng

Trương Quốc Dụng tự là Dĩ Hành, hiệu Phong Khê, quê xã Phong Phú (nay là xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà). Ông đỗ tiến sĩ năm 1829 đến năm 1863, làm quan dưới triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ông còn là một nhà thiên văn học, tham cứu sách lịch Trung Hoa và các sách phương Tây, sửa chữa những khuyết điểm trong việc làm lịch, mở ra một phương pháp làm lịch mới nhằm chấn hưng khoa lịch pháp của Việt Nam. ông còn là tác giả của một số sáng tác văn thơ nổi tiếng.Ngoài ra trong những năm tháng về quê  ông  có nhiều công trạng trong việc khai hoang lập ấp cải tạo thủy lợi, xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh, được nhân dân hết  sức quý mến.

 

Năm 1864 sau khi mất, triều đình đưa thi hài ông về an táng tại quê nhà, ban tên thụy là Văn Nghị với hàm Đông các Đại học Sĩ. Hằng năm vào ngày 25 tháng 6 âm lịch  cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Thạch Khê đều tổ chức lễ giỗ và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để ghi nhớ công ơn của Trương Quốc Dụng đối với quê hương đất nước.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà