Xã Thạch Trị Ra mắt CLB 5 không 3 sạch và mổ lợn nhựa tiết kiệm
21/10/2018 08:04
Ban Chấp hành Hội LHPN xã Thạch Trị huyện Thạch Hà vừa tổ chức ra mắt “CLB 5 không 3 sạch” tại thôn Bắc Dinh. Tham gia buổi lễ ra mắt có gần 200 chị, em hội viên phụ nữ trong thôn.
Xã Thạch Trị Ra mắt CLB 5 không 3 sạch và mổ lợn nhựa tiết kiệm

Toàn cảnh lễ ra mắt CLB 5 không 3 sạch thôn Bắc Dinh 


Bà Phạm Thị Kỷ -  Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Trị đọc quyết định thành lập CLB 5 không 3 sạch thôn Bắc Dinh

Bà Nguyễn Thị Bính Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Hà(người ngồi giữa) tham dự lễ ra mắt CLB 5 không 3 sạch thôn Bắc Dinh

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Trị tham dự lễ ra mắt CLB 5 không 3 sạch thôn Bắc Dinh

Lãnh đạo Chi ủy, BCH thôn Bắc Dinh tham dự lễ ra mắt CLB 5 không 3 sạch thôn Bắc Dinh

Gần 200 hội viên phụ nữ trong thôn Bắc Dinh tham dự lễ ra mắt CLB 5 không 3 sạch

Lãnh đạo Hội LHPN huyện, Lãnh đạo xã Thạch Trị chứng kiến lễ ký kết thực hiện 5 không 3 sạch giữa các thành viên

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Thạch Hà và Hội LHPN xã Thạch Trị trao Giỏ phân loại rác cho các thành viên

Câu lạc bộ 5 không, 3 sạch Thôn Bắc Dinh được thành lập với 86 thành viên nhằm mục đích tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và các gia đình trong thôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, CLB còn là nơi để các thành viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua đó, câu lạc bộ sẽ góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư tại Thôn Bắc Dinh. Tại buổi ra mắt, UBND xã Thạch Trị đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 5 không, 3 sạch Thôn Bắc Dinh, đồng thời ra quy chế hoạt động quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ để thực hiện tốt các tiêu chí về “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Chị em hội viên phụ nữ thôn Bắc Dinh đưa lơn nhựa  tiết kiệm đóng góp xây dựng

các công trình phúc lợi

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Thạch Hà và Hội LHPN xã Thạch Trị chứng kiến mổ lợn nhựa tiết kiệm

Bà Nguyễn Thị Bính Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Hà phát biểu tại lễ ra mắt CLB 5 không 3 sạch và mổ lợn nhựa tiết kiệm thôn Bắc Dinh

Cũng tại lễ ra mắt CLB 5 không, 3 sạch, Chi hội PN thôn Bắc Dinh cũng đã sơ kết phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm năm 2018 và mổ lợn nhựa tiết kiệm đóng góp cho thôn xây dựng các công trình phúc lợi ./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà