Công ty Bia Sài Gòn Ký kết chương trình đỡ đầu xây dựng nông thôn mới xã Thạch Xuân
26/10/2018 11:10
Công ty Bia Sài Gon và BCĐ NTM xã Thạch Xuân vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình đỡ đầu xây dựng nông thôn mới.Dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Toàn Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn. Ở huyện Thạch Hà có các ông Trần Nhật Tân TUV Bí thư Huyện ủy,Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện Thạch Hà, ở xã có các thành viên BCĐ NTM xã Thạch Xuân
Công ty Bia Sài Gòn Ký kết chương trình đỡ đầu xây dựng nông thôn mới xã Thạch Xuân

 

Toàn cảnh lễ ký kết đỡ đầu XDNTM xã Thạch Xuân

Ông Dương Anh Trúc Bí thư Đảng ủy xã Thạch Xuân báo cáo tiến độ XDNTM 

Ông Trần Nhật Tân TUV - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà tham dự lễ ký kết đỡ đầu XDNTM

xã Thạch Xuân(Người ngồi bên trái)

Ông Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện Thạch Hà phát biểu tại lễ ký kết

(Người ngoài cùng bên phải)

Tại lễ ký kết sau khi nghe báo cáo tiến độ xây dựng NTM ở xã Thạch Xuân. Hai bên đã thống nhất thực hiện một số nội dung đỡ đầu xây dựng nông thôn mới. Theo đó trong Công ty Bia Sài Gòn sẽ hỗ trợ xã Thạch Xuân  800 triệu đồng để thực hiện  hạng mục công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên các hạng mục như Trường học, trạm y tế là những công trình không đóng thuế và có cam kết sử dụng đúng mục đích.

 

Ông Nguyễn Văn Toàn GĐ Công ty Bia Sài Gòn phát biểu cam kết hỗ trợ xã Thạch Xuân XDNTM

Công ty Bia Sài Gòn cũng đã tiếp thu  đồng ý những đề xuất của huyện Thạch Hà về ủng hộ tài trợ giúp đở các địa phương ở huyện Thạch Hà trong thực hiện các chương trình như: Hổ trợ tủ sách ươm mầm tuổi thơ 100 triệu đồng, làm nhà ở từ 100 – 200 triệu đồng. Cùng chủ động phối hợp thực hiện việc kêu gọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, phối hợp với các sở ban ngành liên quan giúp đở thực hiện các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới.

Các thành viên BCĐ XDNTM xã Thạch Xuân tham dự lễ ký kết

Lãnh đạo các ban ngành huyện Thạch Hà, xã Thạch Xuân tham dự lễ ký kết

Cũng tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất đề ra kế hoạch lộ trình thực hiện  chương trình phối hợp trong những tháng cuối năm 2018, phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện cho các phòng, ban, đơn vị liên quan của 2 bên nhằm thực hiện chương trình có hiệu quả. Phấn đấu đưa xã Thạch Xuân về đích NTM vào cuối năm nay ./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà