CÔNG TY TNHH MTV BIA SÀI GÒN - HÀ TĨNH TÀI TRỢ, ĐỠ ĐẦU XÃ THẠCH HẢI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
24/05/2019 09:46
Chiều ngày 24/5/2019, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh đã tiến hành ký kết chương trình tài trợ, đỡ đầu xã Thạch Hải trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Trần Nhật Tân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cùng tham dự.
CÔNG TY TNHH MTV BIA SÀI GÒN - HÀ TĨNH TÀI TRỢ, ĐỠ ĐẦU XÃ THẠCH HẢI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ông Nguyễn Hải Lý - Chủ tịch UBND xã Thạch Hải và ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh ký kết chương trình phối hợp, hỗ trợ, đỡ đầu dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm gắn với địa phương của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, huy động nguồn lực giúp xã Thạch Hải đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, chiều nay, trên các nội dung đã thống nhất, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh và xã Thạch Hải đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp, tài trợ, đỡ đầu trong xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh phát biểu mong muốn trong thời gian tới xã Thạch Hải có sự phối hợp tốt, thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin để việc phối hợp giữa Công ty Bia Sài Gòn và xã có nhiều thuận lợi, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phấn đấu đưa Thạch Hải đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh có trách nhiệm huy động nguồn lực, nhân lực và ưu tiên lồng ghép các Chương trình hỗ trợ góp phần bổ sung nguồn lực trong xây dựng NTM của xã Thạch Hải; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã để cùng phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân đại diện phát biểu cảm ơn đối với Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, mong muốn trong thời gian tới Công ty có sự quan tâm, hỗ trợ đối với xã Thạch Hải nói riêng và huyện Thạch Hà nói chung, đồng thời giao nhiệm vụ cho xã Thạch Hải phải thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí để Công ty Bia Sài Gòn có sự hỗ trợ kịp thời. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Công ty Bia Sài Gòn để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn trong năm 2019.

Việc ký kết đỡ đầu với Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh là cơ hội để Thạch Hải tận dụng nguồn lực, sợ hỗ trợ về "sức người, sức của", phấn đấu đưa xã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà