Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nam Hương
14/05/2018 07:39
Sáng ngày 12/05/2018, các đồng chí Nguyễn Văn Thắng PBTTTHU - CT HĐND huyện và Trần Việt Hà PBTHU - CT UBND huyện; Ngô Văn Tân UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Nam Hương
Lãnh đạo huyện Thạch Hà kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nam Hương

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Hà về kiểm tra, chỉ đạo và động viên tinh thần nhân dân thôn Lâm Hưng trong xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Theo đó các đồng chí lãnh đạo huyện đã về kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí quy hoạch; giao thông; thủy lợi; Xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn. Ngoài cầm tay, chỉ việc và hướng dẫn cụ thể trong thực hiện các tiêu chí, các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Hà đã động viên, khích lệ tinh thần cán bộ và nhân dân trong ra quân thực hiện các phong trào chung sức xây dựng NTM.


...Góp ý, chỉ đạo nâng cấp, xây dựng các tuyến đường GTNT


 ...Hướng dẫn quy hoạch khu trung tâm xã 

Các đồng chí lãnh đạo huyện cũng ghi nhận những nỗ lực, bứt phá của xã Nam Hương thời gian qua trong xây dựng NTM, xã đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư NTM. 


...Kiểm tra các mô hình kinh tế tại các hộ gia đình

...Tuyến đường mẫu cây Sim được xã lựa chọn để trồng tại hàng rào xanh các khu dân cư NTM

Lãnh đạo huyện cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nam Hương tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các phong trào chung sức xây dựng NTM. Huyện sẽ quan tâm, hỗ trợ xã Nam Hương trong thực hiện một số tiêu chí cứng cần nguồn lực thực hiện, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 theo kế hoạch. 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà