THẠCH LƯU ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
27/11/2018 07:08
Chiều nay 27/11, sau khi Kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn Tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và lấy ý kiến hài lòng xác suất của người dân tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đánh giá xã đủ điều kiện đạt chuẩn đối với 2 tiêu chí này.
THẠCH LƯU ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI


Đoàn thẩm định tiêu chí vườn mẫu 


 Đoàn tham quan, kiểm tra Trạm Y tế xã 


Đoàn thẩm định tại mô hình vườn ươm cây giống của Hội LHPN xã Thạch Lưu 

 Đoàn thẩm định họp đánh giá tại hội trường UBND xã Thạch Lưu 

 Dự buổi đánh giá về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng – PBT TT HU – Chủ tịch HĐND huyện, Ngô Văn Tân – Ủy viên BTV HU – PCT UBND huyện, Nguyễn Quốc Hương – PCT UBND huyện cùng đại diện các ban, phòng, ngành liên quan

Theo ý kiến đánh giá của Đoàn, từ năm 2017 đến nay, xã Thạch Lưu có sự tập trung cao trong xây dựng nông thôn mới, chuyển biến rõ rệt, nổi bật như: Cơ sở vật chất văn hóa tại các thôn được đầu từ khá đồng bộ; xây dựng một số mô hình điển hình; ban hành nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; sự vào cuộc của người dân ngày càng cao;...

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh: kết quả lấy ý kiến hài lòng xác suất của người dân đạt cao.

18 nội dung lấy ý kiến hài lòng của người dân có tỷ lệ hài lòng đạt 96,7%, 1 nội dung có tỷ lệ hài lòng 100 %.

Để nâng cao mức độ đạt chuẩn, Đoàn đã lưu ý một số nội dung xã cần tiếp tục quan tâm thực hiện  trong thời gian tới.

Đồng chí: Đặng Đình Giang - Phụ trách phòng HCTH: Thời gian tới xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiểu tiêu chí và các nội dung công việc theo quy định.


Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - PCT UBND huyện thay mặt BCĐ NTM huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn thẩm định đồng thời hứa với Đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí quyết không để phong trào chững lại hay đi xuống. 


Cán bộ và nhân dân xã Thạch Lưu đã hứa quyết tâm hoàn thành những nội dung còn lại, tiếp tục nâng mức đạt chuẩn từng tiểu tiêu chí đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.


Cán bộ, nhân dân xã Thạch Lưu vui mừng, phấn khởi với những kết quả của xã đạt được mà Đoàn đã ghi nhận 

Đến nay, Thạch Lưu đã có 20/20 tiêu chí được Đoàn thẩm định đạt theo quy định, đủ điều kiện để trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.

Tác giả: Thúy Hằng - Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà