THẠCH HÀ HỌP BCĐ NÔNG THÔN MỚI QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II
25/03/2019 08:17
Chiều 22/3, BCĐ Nông thôn mới huyện Thạch Hà đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019.
THẠCH HÀ HỌP BCĐ NÔNG THÔN MỚI QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II

Cuộc họp diễn ra tại Hội trường Số 3 UBND huyện Thạch Hà


Các đồng chí Trần Nhật Tân - TUV - Bí thư HU - Trưởng BCĐ NTM huyện, Nguyễn Văn Thắng - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện và Ngô Văn Tân - Ủy viên BTV HU - PCT UBND huyện đã chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có các đồng chí trong BTV HU, các thành viên BCĐ NTM huyện, xã

Đồng chí Ngô Văn Tân - Ủy viên BTV HU _ PCT UBND huyện - Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện báo cáo kết quả thực hiện Quý I

3 tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo NTM, lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện Chương trình bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Cụ thể BCĐ NTM huyện đã sớm phê duyệt Khung kế hoạch và chỉ đạo các xã điểm 2019 triển khai thực hiện; ban hành 21 văn bản chỉ đạo, điều hành; phân công trực tiếp chỉ đạo hỗ trợ, đỡ đầu từng xã điểm cụ thể; Tổ chức 7 cuộc làm việc với cán bộ cốt cán xã và đối thoại với người dân; Tổ chức ký cam kết chính trị giữa Bí thư, Chủ tịch xã với Thường trực BCĐ NTM huyện; Tổ chức lễ phát động ra quân 90 ngày cao điểm, tạo khí thế thi đua xây dựng NTM ngay từ những ngày đầu năm. Kịp thời Ban hành Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM mới giai đoạn 2019-2020;

Các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì các hoạt động chỉ đạo cơ sở xây dựng NTM, nhất là ở các xã điểm năm 2019. Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, ngành cấp huyện cùng với xã rà soát, xây dựng Khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí và cử cán bộ theo dõi, hướng dẫn, giúp xã thực hiện. Văn phòng Điều phối NTM phối hợp tổ chức 10 cuộc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM. Nhiều xã đã tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình;

Các xã đã tổ chức 170 cuộc làm việc và 282 đợt làm việc trực tiếp với các thôn, xóm về xây dựng nông thôn mới, duy trì khá đều đặn chế độ giao ban đầu tuần; hàng tháng tổ chức họp Ban Chỉ đạo mở rộng để rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ mới. Công tác tuyền truyền, đào tạo, tập huấn được triển khai tích cực.

Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Xây dựng mới 8 mô hình sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, thành lập mới 2 THT, 2 doanh nghiệp. Làm mới, nâng cấp gần 24 km đường giao thông, xây mới gần 22 km rãnh thoát nước qua khu dân cư, phát quang gần 60 km hành lang lưới điện, gần 29 km đường điện thắp sáng làng quê. Cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được nâng cấp, sửa chữa. Triển khai tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Các hoạt động về giáo dục, y tế, môi trường được quan tâm, thực hiện. Tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Toàn huyện đã tổ chức 12 đợt ra quân, huy động trên 100.000 lượt người tham gia cải tạo hơn 1.400 vườn tạp, trồng mới gần 13.000 cây bóng mát, xây dựng mới trên 40 km bồn trồng hàng rào xanh, phá dỡ 6.000 m tường rào xây, nhân dân hiến gần 17.000 m2 đất.


Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Duy nêu một số khó khăn, đề xuất hỗ trợ Thị trấn Thạch Hà chỉnh trang đô thị để đảm bảo một số quy chuẩn về Đô thị loại IV như trường tiểu học còn ở 2 điểm, tuyên truyền vận động thực hiện quyền lợi trách nhiệm của cán bộ, nhân dân Thị trấn Thạch Hà...

Đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh - Ủy viên BTV HU - PCT HĐND huyện: cần sớm hỗ trợ, tạo điều kiện để các xã làm mới, nâng cấp một số công trình phúc lợi xã hội để đảm bảo các tiêu chí theo quy định

Trên cơ sở các mục tiêu chung là toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, BCĐ NTM huyện xác định nhiệm vụ thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền; Bám sát Khung kế hoạch, kiên trì triển khai thực hiện hàng tuần, hàng tháng, phấn đấu đến 30/10/2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chẩn chỉnh kịp thời lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; Khắc phục khó khăn, kiên trì chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, phong trào xã giúp xã xây dựng nông thôn mới; Đổi mới phương thức quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Đề án chỉnh trang thị trấn từ công tác tuyên truyền đến những việc làm cụ thể,...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp đồng chí Trần Nhật Tân – Bí thư HU yêu cầu các địa phương rà soát lại các tiêu chí, khung kế hoạch để có sự điều chỉnh phù hợp, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành những nội dung phần việc theo đúng tiến độ đặt ra; đối với từng nhóm xã, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu rõ những việc cần làm ngay để đảm bảo hoàn thành, giữ vững các tiêu chí theo yêu cầu; hoàn thành đăng ký lại Chương trình mỗi xã một sản phẩm; thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, chất lượng để xây dựng nông thôn mới đúng thực chất có chiều sâu và bền vững. Các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện rà lại tiêu chí mình phụ trách để định hướng cho xã sớm hoàn thành.

Tác giả: Thúy Hằng – Mạnh Hùng - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thạch Hà