Thạch Hà Sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018.
05/07/2018 02:04
Thạch Hà Sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự kiên trì, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khá cao cả về diện rộng lẫn chiều sâu, có điểm nhấn và được tỉnh đánh giá cao. Đặc biệt, bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, trong đó, đã kịp thời ban hành chính sách hỗ, đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho các xã điểm XDNTM, và NTM kiễu mẫu, tổ chức 24 đợt ra quân với trên 239000 lượt người tham gia, trồng trên 10.000 cây xanh, cỉa tạo 2492 vườn tạp, dở bỏ  gần 8200m tường rào , nhân dân hiến trên 14000m2 đất, làm mới gần 96 km đường GTNT, 66 km rãnh thoát nước 12 km đường bê tong,  phát quang gần 66 km hành lang lưới điện. Cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa tiếp tục được xây dựng, nâng cấp. Các tiêu chí về y tế, giáo dục, môi trường tiếp tục được xây dựng, củng cố tích cực. An ninh quốc phòng được giữ vững. Đánh giá tổng thể về việc triển khai thực hiện Chương trình 6 tháng đầu của các xã xây dựng NTM kiễu  mẫu và NTM , nhóm xã kiễu mẫu có xã Tượng Sơn đạt loại khá, , nhóm xã NTM giai đoạn 2014-2017 có xã Thạch Khê và Thạch Tân đạt loại khá , nhóm xã phấn đấu về đích NTM 2018 có xã Bắc Sơn đạt loại tốt, các xã còn lại đạt loại khá, nhóm xã còn lại có 4 xã đạt loại yếu gồm Thạch Sơn, Thạch Lâm, Thạch Đỉnh và Thạch Bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 6 tháng vừa qua vẫn còn những hạn chế đó là BCĐ xây dựng NTM công tác chỉ đạo  điều hành còn thiếu quyết liệt và sâu sát, một số xã chưa bám vào lộ trình kế hoạch để thực hiện, có 18 xã không xây dựng được mô hình, 19 xã không thành lập được THT, HTX, phong trào ngày thứ 7 XD NTM còn chiếu lệ hình thức. Tại hội nghị đại diện các địa phương cũng đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn vướng mắc đang gặp phải đề nghị huyện giải quyết như vấn đề quy hoạch đất để đấu giá đất  để lấy nguồn xây dựng NTM, các dự án triển khai làm đường GTNT cần sớm thực hiện nhất là các xã về đích năm 2018 sẽ ảnh hưởng đến thực hiện tiêu chí giao thông, hay như có chủ trương sát nhập xã  tác động đến việc xây dựng trạm y tế của xã Thạch Tiến… 

     

Phát biểu ý kiến chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 đồng chí Trần Nhật Tân TUV – Bí thư Huyện ủy,Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới huyện đã giao nhiệm vụ cho các ngành đoàn thể cấp huyện phụ trách các tiêu chí tập trung tháo gở các vướng mắc và kiến nghị của các địa phương như quy hoạch để đấu giá đất và chi ngân sách, các tổ chức đoàn thể khối mặt trận ra soát nhiệm vụ tại cơ sở để huy động đoàn viên, hội viên hỗ trợ giúp đở. Riêng các xã cần phải tập trung quyết liệt, rà soát lại một cách toàn diện hệ thống tiêu chí, kiện toàn BCĐ các cấp, phân công giao trách nhiệm thành viên BCĐ; đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi hình thức, thực sự tạo nên phong trào thi đua của mọi tầng lớp nhân dân,. Chú trọng tổ chức sản xuất, phát triển mô hình, xây dựng mỗi xã một sản phẩm liền kề…  nhằm nâng cao thu nhập người dân. Củng cố ANQP, nhất là vấn đề ANTT nông thôn./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà