Thạch Lạc 200 hộ dân thôn Hòa Lạc ngày thứ 7 ra quân làm NTM
06/08/2018 02:11
Với phương châm đầu vất vã cuối thong thả, xã Thạch Lạc đang thực hiện các tiêu chí Ntm khá vững chắc. Trong ngày thứ 7 xây dựng NTM vừa qua , trên 200 hộ dân thôn Hoà Lạc đã ra quân đổ bê tông lề đường, dọn dẹp vệ sinh vườn nhà,đường làng ngõ xóm.
Thạch Lạc 200 hộ dân thôn Hòa Lạc ngày thứ 7 ra quân làm NTM

Từ sáng sớm không ít các cụ già cùng với cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân thôn Hòa Lạc , mỗi người mỗi phương tiện  đã hăng hái thi đua lao động  đổ bê tông lề đường mở đường rộng từ 4 m lên 6 có tổng chiều dài gần 500, các tổ chức đoàn thể ở thôn huy động cán bộ hội viên hướng dẫn giúp đở các vườn mẫu được xã  chọn xây dựng vườn mẫu, dọn dẹp thu gom rác thải vườn hộ, đường làng, khơi thông các tuyến nước thải khu dân cư…

Điều ghi nhân trong quá trình ra quân  là tinh thần khí thế lao động của các tầng lớp nhân dân  rất tích cực,  đồng tình cao với chủ trương về XD NTM và lao động có hiệu quả cao.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà