Thạch Lạc : Làm 1,5 km lề đường bê tông.
12/09/2018 04:39
Thời gian nay bằng phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm xã Thạch Lạc đã làm được 1,5 km lề đường bê tông tại các thôn.
Thạch Lạc : Làm 1,5 km lề đường bê tông.

Nhằm phục vụ tốt hơn việc giao thương và đi lại thuân tiện cho nhân dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại địa phương. Trong tháng cao  điểm xây dựng NTM  vừa qua xã Thạch Lạc bằng cách khai thác các nguồn lực như nguồn xi măng các cấp hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương bỏ ra  trên 200 triệu đồng huy động ngày công trong nhân dân đã đầu tư làm được 1,5 km  lề đường bê tông mở rộng đường từ 3.5 m lên 6m tại các thôn mẫu trên địa bàn.

Với việc kiên cố được thêm 1,5 km đương bê tông, làm cho bộ mặt làng xã Thạch Lạc thêm khang trang, tạo tiền đề cơ bản để xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các thôn Hòa Lạc và Bắc Lạc mà kế hoạch xã đã triển khai từ đầu năm 2018./.

Tác giả: Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà