Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện họp phiên thường kỳ
11/07/2018 09:15
Chiều ngày 4/7/2018, đồng chí Lê Xuân Hường, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện phiên thường kỳ thứ 2 để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có 2 tập thê và 3 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện họp phiên thường kỳ

1. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho: Trường Tiểu học Thạch Long.

 2. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho:

Tập thể:

Trường Tiểu học Thạch Tân.

 

 

Cá nhân:

1. Ông Hồ Quyết Thắng, giáo viên trường THCS Phan Huy Chú;

2. Ông Trần Huy Hợi, Hiệu trưởng trưởng Tiểu học Tượng Sơn;

3. Bà Thái Thị Hương, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà.