Hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
30/08/2019 10:50
Để có thể cập nhật yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức, người dân Hà Tĩnh cần đăng ký tài khoản trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo.
Hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thông tin đăng ký cần chính xác bởi vì đó là thông tin chính thức để cơ quan nhà nước làm việc với người dân trên môi trường mạng và là cơ sở pháp lý để kiểm tra, đối chiếu khi đối chiếu để nhận kết quả.

Liên kết xem Video hướng dẫn:

https://youtu.be/cyfg57zTask

hoặc quyets mã QR code