Thạch Hà đa đạng hóa công tác TTPBGDPL
18/04/2017 08:34
Thời gian qua, cùng với việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Thạch Hà đã chủ động đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) ở trên địa bàn. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững AN-CT, TT-ATXH trên địa bàn.
Thạch Hà đa đạng hóa công tác TTPBGDPL

Hoạt động TTPBGDPL được Hội đồng TTPBGDPL huyện tổ chức chuyển tải đến người dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền lưu động, xây dựng tủ sách pháp luật, qua hệ thống loa phát thanh của thị trấn, xã, phát tờ rơi, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các bộ luật và lấy ý kiến đóng góp cho các dự án luật... Điều đáng nói là để chuẩn bị cho công tác TTPBGDPL được triển khai có hiệu quả, hàng năm, UBND huyện đều tiến hành kiện toàn lại Hội đồng TTPBGDPL và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm cho các thành viên xây dựng đề cương chi tiết cho hoạt động này theo từng quý, từng tháng.

Từ đầu năm lại nay, Thạch Hà đã tổ chức tuyên truyền tập trung về các chế độ chính sách xã hội, chế độ, chính sách trong đền bù giải phóng mặt bằng, các bộ luật (Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật đất đai…) với hàng trăm cuộc tại UBND huyện và tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các đơn vị, phòng, ban trong huyện còn phối hợp tổ chức được gần 400 cuộc tuyên truyền khác và nhiều cuộc thi về pháp luật.

Song song với biện pháp tuyên truyền tập trung và lưu động, Thạch Hà đã tiến hành triển khai TTPBGDPL bằng hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở khá hiệu quả. Hiện tại, 31 xã, thị trấn ở Thạch Hà đều có hệ thống loa truyền thanh về đến tận thôn, xóm. Và đây là công cụ rất đắc lực trong việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước tới tận mọi người dân ở cơ sở. Mỗi khi có những văn bản pháp luật, chính sách mới…

UBND xã sẽ trực tiếp thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời cung cấp tài liệu cho các bí thư chi bộ, xóm trưởng để đội ngũ này thông báo lại trong các cuộc họp của xóm, thôn. Đồng hành với biện pháp tuyên truyền này đó là tuyên truyền bằng cách lồng ghép.

Hội đồng TTPBGDPL huyện đã tổ chức tập huấn cho cơ sở cách lồng ghép tuyên truyền TTPBGDPL trong các cuộc sinh hoạt cộng đồng (họp thôn, liên hoan văn nghệ xóm…), các cuộc sinh hoạt của các tổ chức: đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, hội CCB… và các buổi trợ giúp pháp lý lưu động. Từ đầu năm đến nay, Thạch Hà đã tiến hành được gần 200 cuộc TTPBGDPL bằng cách lồng ghép.

Một hình thức TTPBGDPL khác, khá hiệu quả nữa đó là xây dựng các tủ sách pháp luật. Hiện tại, 31 xã, thị trấn ở Thạch Hà đều có tủ sách pháp luật và công tác quản lý, khai thác sử dụng các tủ sách này ở được các địa phương ở Thạch Hà rất được chú trọng, phát huy được hiệu quả. Hàng năm, các tủ sách pháp luật đều được củng cố, bổ sung, việc khai thác, sử dụng và lưu chuyển giữa tủ sách pháp luật với Bưu điện xã được thực hiện tốt nên đảm bảo có chỗ đọc cho người dân khi có nhu cầu tra cứu.

Bên cạnh các hình thức tuyền truyền chủ yếu trên, một số cơ quan đơn vị ở Thạch Hà đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật rất hiệu quả như: Văn phòng UBND huyện, Kho bạc nhà nước, Phòng Tư pháp,Văn phòng UBND các xã, thị trấn… Các công chức Tư pháp- Hộ tịch đều có kỷ năng sử dụng máy vi tính, ứng dụng công nghệ thông tin rất khá do Thạch Hà là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai sớm việc sử dụng phần mềm quản lý hộ tịch và khai thác thông tin tuyên truyền trên Internet.

Tác giả: Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện