Thạch Hà tập huấn tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo
02/04/2018 01:51
UBND huyện Thạch Hà vừa tổ chức Hội nghị tập huấn tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018
Thạch Hà tập huấn tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo

Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Quốc Hương PCT UBND huyện Thạch Hà

Trong thời gian một ngày gần 200 học viên là trưởng các phòng, ban, ngành, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân cấp huyện và Bí thư, chủ tịch UBND cùng cán bộ công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thử, giải quyết khiếu nại tố cáo các xã, thị trấn trên địa bàn đã được học tập một số nội dung Nghị định số 64 ngày 26/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân; Nghị đinh số 75, 76 ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn quy trình, nghiệp vụ tiếp công dân quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo với một số nội dung quan trọng khác của thông tư số 06, 07/2017 của Chính phủ…

Các học viên tham gia lớp tập huấn được cấp phát đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung bài giảng

Giảng viên của Thanh tra tỉnh truyền đạt các nội dung về luật tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo

Thông qua chương trình tập huấn đã giúp các học viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cơ sở đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật trong thực hiện luật tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới .

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà