Thạch Hà tập huấn xây dựng, áp dụng duy trì, cập nhật phiên bản TCVN ISO 9001: 2008 – 2015
29/03/2018 03:08
Sáng ngày 29/03/2018, Sở khoa học & công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng, áp dụng duy trì, cập nhật phiên bản TCVN ISO 9001: 2008 – 2015
Thạch Hà tập huấn xây dựng, áp dụng duy trì, cập nhật phiên bản TCVN ISO 9001: 2008 – 2015

Các học viên tham gia chương trình tập huấn đầy đủ, đúng giờ, được cấp phát đầy đủ tài liệu, nội dung tập huấn

Trong thời gian một buổi trên 300 học viên là cán bộ, công chức các phòng, ban cấp huyện cùng lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa thông tin các xã, thị trấn đã được giảng viên của Sở khoa học công nghệ Hà Tĩnh giới thiệu về tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000; Lý do áp dụng ISO 9000; Chất lượng và quản lý chất lượng; Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Những thay đổi cơ bản của phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 với phiên bản ISO 9001: 2008. Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu về lộ trình triển khai áp dụng ISO 9001: 2015 và một số lợi ích, khó khăn trong quá trình áp dụng ISO 9001: 2015. 

Giảng viên Sở khoa học và công nghệ Hà Tĩnh giới thiệu về tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thông qua chương trình tập huấn đã giúp các học viên hiểu rõ quy trình, mục đích, ý nghĩa của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 – 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn trong thời gian tới. 

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà