Ông Đoàn Tiến Đạt, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Điện thoại: 0982.279.880