Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà tập huấn cán bộ năm 2019
22/01/2019 02:33
Sáng ngày 21/1/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ năm 2019.
Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà tập huấn cán bộ năm 2019

Tham dự có đồng chí Nguyễn Lương Lĩnh UVBTV Huyện ủy - PCT TTHĐND huyện; Trần Danh Vinh UVBTV Huyện ủy - CT UBMTTQ huyện

Trong thời gian 04 ngày ( từ 21 - 24/1) trên 200 học viên đã được học tập một số nội dung liên quan tới công tác quân sự; Công tác Đảng, chính trị và kỹ thuật. Bao gồm, hiểu biết chung về địch; Quân báo nhân dân và công tác thu thập, tổng hợp, báo cáo in; Thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; Thứ tự nội dung phương pháp vận hành cơ chế và thực hành xử trí tình huống A2; Tổ chức phương pháp thông qua giáo án huấn luyện KTCĐBB; Hướng dẫn xây dựng công sự trận địa trong diễn tập chiến đấu phòng thủ; Tổ chức và phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, chiến thuật dân quân tự vệ.


Phát biểu giao nhiệm vụ lớp tập huấn Phó chủ tịch TT HĐND huyện Thạch Hà Nguyễn Lương Lĩnh yêu cầu các học viên tiếp thu nghiêm túc nội dung đã được học tập, duy trì nghiên túc chế độ nền nếp, giờ giấc đảm bảo theo quy định...

Về công tác Đảng, chính trị, các học viên đã nắm bắt diễn biến tình hình và nhiệm vụ quân sự, quốc phong năm 2019; Nội dung phương pháp thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở, tuyên ruyền đặc biệt...Về công tác kỹ thuật gồm các nội dung cơ bản của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...


 

Chính trị viên phó - Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà Nguyễn Ngọc Nguyên truyền đạt nội dung phương pháp thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, những nhiệm vụ phức tạp liên quan tới công tác tôn giáo...

Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực tham mưu và ban hành tổ chức chỉ huy, huấn luyện, diễn tập cho đội ngũ cán bộ cơ quan, Ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn và các đơn vị tự vệ. Đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019...

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà