DIỄN TẬP THÀNH CÔNG CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2018 TẠI THẠCH TÂN
09/08/2018 10:57
Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 tại xã Thạch Tân đã được Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Thạch Hà tổ chức thành công trong 2 ngày 9 và 10/8/2018.
DIỄN TẬP THÀNH CÔNG CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2018 TẠI THẠCH TÂN

Chương trình diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 tại xã Thạch Tân đã diễn ra trong 03 giai đoạn: chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sáng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ. 

Diễn tập nội dung: Hội ý Ban Chỉ huy Quân sự xã sau khi nhận lệnh và thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái SSCĐ 

Hội nghị BCH Đảng bộ quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về QPAN; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch xử lý tình huống trong nội dung diễn tập giai đoạn 1 

Diễn tập nội dung Kỳ họp HĐND xã bất thường quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển xã vào tình trạngchiến tranh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ  

Quá trình diễn tập, các cá nhân trong khung tập đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung liên quan, tập đúng cương vị, chức trách đảm nhiệm. Các cuộc họp trong diễn tập đã được điều hành khoa học, đúng trình tự, dứt khoát. Các báo cáo, phát biểu trong các cuộc họp đã thể hiện đúng tiêu chí ngắn gọn, rõ ràng, súc tích, sát thực tế.   

Phần thực hành chiến đấu phòng thủ được thực hiện trong tình huống giả định là: địch dùng không quân, pháo binh bắn phá vào khu vực trung tâm hành chính xã và các khu vực nghi ngờ có lực lượng của ta triển khai. Trong nội địa đã xảy ra bạo loạn vũ trang, cướp chính quyền nhiều nơi. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã Thạch Tân đã lãnh đạo, tổ chức sơ tán nhân dân, cũng cố lực lượng bám trụ bảo vệ quê hương. UBND xã đã kịp thời phân công nghiệm vụ cho các thành viên  thực hiện sơ tán 90 hộ dân từ thôn Tân Tiến đén thôn Văn Minh, huy động mọi lực lượng, phương tiện hiện có để di chuyển người, gia súc và cơ sở vật chất đến khu vực sơ tán. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể giúp đỡ nhân dân sơ tán đến vị trí an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, quản lý chặt chẽ các đối tượng nhất là các đối tượng lạ có mặt.  300 người dân thôn Tân Tiến đã tham gia diễn tập sơ tán từ lúc 3h sáng 10/8/2018

 Phần thực binh đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu. Lực lượng thực binh, sơ tán dân đã kiểm tra chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị, quân số tham gia đầy đủ, mang đeo vật chất đúng quy định, hành động, cơ động bí mật, an toàn. 

Lực lượng tham quan diễn tập cũng đã tham gia đầy đủ thành phần theo quy định, đảm bảo thời gian, trật tự và theo dõi từ đầu đến kết thúc diễn tập. 

Đặc biệt, trong suốt quá trình diễn tập, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn đã điều hành nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung chương trình, hướng người tập đi sát thực tế tình hình địch, ta và sát địa bàn xã; đảm bảo an toàn người và vũ khí trang bị kỹ thuật. sau diễn tập đã kịp thời tổng hợp, nhận xét, đánh giá kết quả cụ thể, khách quan, chính xác đến từng vai tập và từng nội dung tập.  

 Sau mỗi nội dung diễn tập, Tổ đạo diễn đã tổ chức họp rút kinh nghiệm sơ bộ với các thành viên Ban Chỉ đạo và các thành viên tham gia diễn tập


 Thượng ta Nguyễn Phi Giao - Phó Ban Chỉ đạo Diễn tập nhận xét, đánh giá sơ bộ ngay sau mỗi nội dung diễn tập 

Cuộc diễn tập đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là cơ hội tập dượt thực tế để cấp ủy, chính quyền xã Thạch Tân nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, điều hành, nhất là trong các tình huống liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao trình độ, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ngành đoàn thể, khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh trên địa bàn.

Tác giả: Thúy Hằng - Khắc Mai - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà