TẬP HUẤN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018
29/06/2019 09:07
Chiều ngày 28/6, UBND huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho gần 100 cán bộ, công chức, chiến sỹ LLVT cốt cán trên địa bàn huyện.
TẬP HUẤN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương - UV BTV HU - Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Đồng chí Trung tá Lê Nguyên Dũng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện phổ biến các nội dung Luật Quốc phòng và các nghị định hướng dẫn thực hiện

Luật Quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương và 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng và vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Tác giả: Hiền Lương - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông