Thạch Hà tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019
09/01/2019 05:26
Thạch Hà tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền đặc biệt là vai trò nòng cốt của BCHQS, các tổ chức thành viên MTTQ, các phòng ngành cấp huyện, trong năm qua, Chương trình ký kết phối kết hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS - QP huyện Thạch Hà được triển khai tích cực và đạt kết quả khá toàn diện, nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ QS - QP trong LLVT và các tầng lớp nhân dân; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, toàn diện, thường xuyên dự báo và nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống xẩy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn toàn huyện.

Xác định năm 2019 là một năm then chốt với nhiều nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa, xã hội, AN - QP quan trọng đồng thời duy trì, củng cố kết quả tích cực mà Chương trình ký kết phối kết hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS - QP trong mục tiêu chung của huyện nhà, chiều 09/01/2019, BCHQS huyện đã phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS -QP năm 2019.

Đ/c Trần Danh Vinh - Chủ tịch UBMTTQ huyện và đ/c Trung tá Lê Nguyên Dũng - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Thượng tá Mai Ngọc Việt - Phó Chủ nhiệm chính trị BCHQS tỉnh, đ/c Lê Văn Sơn - UV BTV - Trưởng Ban Dân vận HU cùng các đ/c là đại diện lãnh đạo BCHQS, các tổ chức thành viên UBMTTQ và một số phòng ngành cấp huyện.

Đ/c Thượng tá Mai Ngọc Việt - Phó Chủ nhiệm chính trị BCHQS tỉnh phát biểu ghi nhận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về AN - QP trong năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của UBMTTQ, các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện đã phát biểu góp ý đối với dự thảo Báo cáo Kết quả chương trình phối hợp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QS - QP năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và thống nhất, ký kết các nội dung Chương trình phối hợp hoạt động giữa BCHQS huyện với các phòng, ngành, tổ chức chính trị xã hội về thực hiện nhiệm vụ QS - QP năm 2019 với một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu: phối hợp tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; phát huy tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng địa bàn, cơ sở chính trị vững mạnh; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ, trọng tâm các trung đội dân quân cơ động, lực lượng tự vệ trong các đơn vị; phối hợp thực hiện công tác giao quân, nhận quân; phối hợp triển khai kịp thời, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội…

Tác giả: Hiền Lương - Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà