Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XV năm 2019
17/07/2019 09:04
Sáng ngày 17/7/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, phòng GD&ĐT, Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XV năm 2019.
Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XV năm 2019

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp sở cấp lý luận chính trị

Trong thời gian hai tuần, các học viên tham gia khóa học sẽ được học tập 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và một số chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thạch Hà.

Sau khi hoàn thành chương trình nội dung của khóa học, học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, tạo tiền đề để các học viên theo học trung cấp chính trị và các cấp học cao hơn.


Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Bùi Thị Hoàng Oanh: Yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc việc đi học, thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề, kết hợp với tự nghiên cứu trao đổi, thảo luận và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn, để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới...

Qua khóa học, nhằm giúp cho các học viên nắm bắt những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia củng cố tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể ở các cơ quan, đơn vị địa phương.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà