THẠCH HÀ – HỘI NGHỊ SOÁT XÉT TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ, KHÁM, QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ THỰC HIỆ
01/06/2018 05:46
Đồng chí Trần Việt Hà – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Quốc Hương – PCT UBND huyện vừa chủ trì hội nghị soát xét tiến độ lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe và thực hiện công tác BHYT toàn dân trên địa bàn.
THẠCH HÀ – HỘI NGHỊ SOÁT XÉT TIẾN ĐỘ LẬP HỒ SƠ, KHÁM, QUẢN LÝ SỨC KHỎE VÀ THỰC HIỆ

Đồng chí Trần Việt Hà – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Quốc Hương – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị 


 Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đại diện các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện liên quan, thành viên BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân các xã, thị trấn.

          Hiện nay, việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân đã được triển khai tại 31/31 xã, thị trấn. Tuy nhiên việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe diễn ra chậm, đạt tỷ lệ thấp so với các huyện thị trong toàn tỉnh. Tính đến ngày 31/5 toàn huyện đã khám lập hồ sơ đạt tỷ lệ 39,23%.

Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng huyện: Việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: nhân lực thực hiện còn mỏng, kỹ năng về công nghệ thông tin còn hạn chế; trang thiết bị, phần mềm, hệ thống mạng chưa đáp ứng kịp so với nhu cầu công việc; ý thức phối hợp của người dân trong việc cung cấp dữ liệu điều tra khám, lập hồ sơ sức khỏe chưa cao; cấp ủy chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác này; kinh phí hỗ trợ cho công tác điều tra, khám, lập hồ sơ sức khỏe từ địa phương, tỉnh chưa có.

          Tỷ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm y tế/ tổng số dân đạt 95%, trong đó, bảo hiểm y tế hộ gia đình tự đóng trên 7.500 người, bảo hiểm y tế hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình là 32.277 người, trong khi số người được phê duyệt thuộc đối tượng này là 59.111 (số người tham gia mới chỉ chiếm tỷ lệ 54% so với số được phê duyệt). Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu là nhóm đối tượng bắt buộc, được Nhà nước hỗ trợ mức đóng, chiếm tỷ lệ 59,7%.


Đại diện Bảo hiểm xã hội huyện: Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở huyện ngày càng đi vào nề nếp, nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.  Việc đầu tư nhân lực, tráng thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT được chú trọng hơn. Người có thẻ BHYT đã cơ bản hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh.

Việc tổ chức khám chữa bệnh đúng phạm vi chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và quy chế chuyên môn. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh BHYT được đẩy mạnh thực hiện. Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đối tượng có thẻ BHYT được thông tuyến khám chữa bệnh đã tạo điều kiện thuận tiến và đáp ứng nhu cầu cho người có thẻ. Tổng kinh phí quỹ BHYT được phân bổ ước tính 31,6 tỷ đồng. Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT 5 tháng đầu năm là 40.631 lượt. Chi phí khám chữa bệnh BHYT 5 tháng đầu năm là 55,5 tỷ đồng. Dự kiến vượt quỹ 23,9 tỷ đồng…


Tại hội nghị nhiều ý kiến đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất các giải pháp, kế hoạch thực hiện trong công tác lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe và thực hiện công tác BHYT toàn dân trên địa bàn trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Hà – PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh phải là kiện toàn lại ngay Ban chỉ đạo lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe và thực hiện công tác BHYT toàn dân ở các địa phương để kịp thời triển khai tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cho người dân xong trước ngày 30/08/2018 đảm bảo số lượng và chất lượng theo yêu cầu, hướng đến mục tiêu trên 85% tỷ lệ người dân có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn. Trong đó, phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ngành, đơn vị, địa phương vào cuộc quyết liệt và giải pháp, cách làm cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe và thực hiện công tác BHYT toàn dân trên địa bàn./.

Tác giả: Thúy Hằng - Mạnh Hùng - Nguồn: Đài TT - TH Thạch Hà