THẠCH HÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 2 NĂM 2019
08/04/2019 09:24
Sáng ngày 8/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Ban thường vụ Huyện đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2019.
THẠCH HÀ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG KHÓA 2 NĂM 2019

Trong thời gian 5 ngày ( 8 - 12/4/2019) các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn bao gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng công sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Trong quá trình học tập, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế, lao động NTM ở xã Thạch Sơn. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá, xếp loại kết quả học tập.


Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Hà Từ Bá Thảo thông qua nội dung chương trình Lễ khai giảng


 

Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy Mai Hữu Hợi truyền đạt nội dung khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 

Thông qua lớp học, các học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, điều kiện tiêu chuẩn để kết nạp Đảng; tăng cường tính chủ động, tích cực trong việc nhận thức lý luận chính trị và có thêm những kiến thức về truyền thống lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở để các học viên không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Tác giả: Thúy Quỳnh - Hoàng Tuấn - Nguồn: Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà