Danh sách người phát ngôn

Danh sách Người phát ngôn

I. UBND huyện:

1. Ông Trần Việt Hà, email: hatv.th@hatinh.gov.vn;

2. Ông Nguyễn Quốc Hương, email: huongnq.th@hatinh.gov.vn;

II. UBND các xã:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Danh sách video Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITE

Truyền hình Thạch Hà Truyền hình Thạch Hà

Hướng dẫn Khoa học Kỹ thuật Khoa học Kỹ thuật

Thống kê truy cập

Người đang truy cập: 590
Tổng số truy cập: 323308