11:26 01/12/2017
06:26 04/12/2017
09:41 15/05/2017
Dựa trên kết cấu ban đầu, nhiều nhà văn hóa thôn tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà đã được mở rộng, nâng cấp để chuẩn hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Cách làm sáng tạo này đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng và đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho nhân dân tại địa phương.
08:33 07/12/2017
03:29 19/05/2017
03:56 27/11/2017
08:34 18/04/2017
Thời gian qua, cùng với việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Thạch Hà đã chủ động đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) ở trên địa bàn. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tăng cường trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững AN-CT, TT-ATXH trên địa bàn.

Danh sách video Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITE

Truyền hình Thạch Hà Truyền hình Thạch Hà

Hướng dẫn Khoa học Kỹ thuật Khoa học Kỹ thuật

Thống kê truy cập

Người đang truy cập: 581
Tổng số truy cập: 323298