Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II 2017
Số kí hiệu 134/BC-UBND
Ngày ban hành 22/03/2017 Ngày hiệu lực 22/03/2017
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II 2017
Đính kèm: Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II 2017
-->