Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II 2017
Số kí hiệu 134/BC-UBND
Ngày ban hành 22/03/2017 Ngày hiệu lực 22/03/2017
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Báo cáo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II 2017
Đính kèm: Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II 2017
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. BC kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 2. V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân Nguyễn Hữu Ngụ, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
 3. V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của công dân Lê Hữu Công, trú tại thôn Tân Long, xã Việt Xu
 4. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
 5. V/v báo cáo kết quả thưc hiện công tác Bình đẳng giới năm 2018
 6. BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bà
 7. BC 215 về việc rà soát hộ nghèo cuối năm 2018
 8. BC công tác bồi thường nhà nước năm 2018
 9. Báo cáo Việc thực hiện các công trình dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất...
 10. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuậ
 11. Báo cáo kết quả rà soát vụ việc của ông Hồ Sỹ Chửng - xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 12. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và TĐC bảo vệ môi trường khu vực thượ
 13. Báo cáo công tác Dân vận chính quyền
 14. BC công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
 15. BC công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 16. V việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật từ năm 2012 -2018
 17. Báo cáo Tổng kết công tác rà soát, kê khai bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
 18. Báo cáo sơ kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu g
 19. Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, QP-AN năm 2017, dự kiến kế hoạch 2018
 20. BC kết quả thực hiện đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2017, nhiệm vụ năm 2018