Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội
Số kí hiệu 328/UBND
Ngày ban hành 28/02/2019 Ngày hiệu lực 28/02/2019
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội
Đính kèm: Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 1)
 2. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 2)
 3. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 3)
 4. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 4)
 5. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 6)
 6. de an xay dung NTM dat chuan giai doan 2019-2020-trang-1-48 (file 1)
 7. de an xay dung NTM dat chuan giai doan 2019-2020-trang-49-96 (file 2)
 8. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 5)
 9. vv giải quyết việc đấu giá quyền sử dụng đất của UBND xã Thạch Lạc
 10. V/v thực hiện GPMB Dự án AFD
 11. VV chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 12. V/v đề xuất nội dung hỗ trợ các xã ảnh hưởng trực tiếp của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
 13. VV tổng hợp nhu cầu trồng xây xanh trên địa bàn các xã thị trấn năm 2019
 14. Khám sàng lọc trẻ em bị bệnh tim
 15. V/v rà soát kết quả thực hiện cấp, phát GCN QSD đất
 16. V/v rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn
 17. V/v quy hoạch đất ở, tỷ lệ 1/500 tại Vùng Đồng Bòng, thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân.
 18. Tuyên truyền Tổng điều tra dân số, nhà ở
 19. Đề nghị hỗ trợ chính sách đặc thù cho các xã ảnh hưởng trực tiếp dự án Mỏ sắt Thạch Khê
 20. V giao giải quyết kiến nghị của công dân - Nguyễn hữu Mạo